SD påverkar på flera sätt

04 juli 2016

Det råder inget tvivel om att Sverigedemokraterna idag är en självklar del av det svenska politiska landskapet och att partiet ständigt påverkar svensk politik. Vi har sett hur våra hjärtefrågor har blivit de mest populära, hur andra partier retoriskt anpassat sig till oss och hur stora delar av vår politik också blivit såväl regerings- som oppositionspolitik. Genom vår vågmästarroll har vi likaså haft en avgörande roll i flera viktiga ärenden, varför det är Sverigedemokratisk politik som i slutändan vunnit omröstningarna. Det slutar dock inte bara där.

Läs hela inlägget här »


MP-ministrar ej trovärdiga i kampen mot islamism

08 juni 2016

Äntligen, säger säkert många efter att ha läst kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnhes (MP) debattartikel i Dagens Nyheter den 30/5. Vi är många som länge stört oss på att den största finansiären av ”svensk terrorism” faktiskt är skattebetalarna. Vi gillar det inte, men faktum är att det är så jihadisterna finansierar sin terror, och såväl nuvarande regeringspartier som tidigare alliansregeringen gjorde nära på ingenting.  

Läs hela inlägget här »


Motion 86 – Upprustning av Norrköpings vägnät

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 86 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 85 – Förbättrade parkeringsmöjligheter och tryggare parkering i Norrköping

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 85 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 84 – Förenklad hantering av bygglov för industrier och småföretagare på landsbygden

23 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 84 (inlämnad 16-03-21). Läs hela inlägget här »


Motion 83 – Företagarfond för nya och utvecklingsbara projekt

04 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 83 (inlämnad 16-02-29). Läs hela inlägget här »


Motion 82 – Förbered ungdomar inför sina yrkesval

04 mars 2016

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 82 (inlämnad 16-02-29). Läs hela inlägget här »