Medial påverkan av verklighetsuppfattningen

10 januari 2019

Hösten 2017 åkte som bekant jag och en partivän till Syrien för att lära oss mer om situationen i landet efter starten av inbördeskriget 2011. Det var som väntat en mycket informationsrik resa där vi utöver glada kommentarer från hjälparbetare, flyktingar och andra fick flertalet nya infallsvinklar och en ökad förståelse för vad som faktiskt händer i landet. Jag gjorde i likhet med min partivän Martin ett antal facebookuppdateringar om resan såväl under resan som efter vår hemkomst, men tänkte här fokusera på varför det i många fall är så viktigt att själv få en uppfattning av komplicerade konflikter som denna.

Läs hela inlägget här »


CBD och cannabis inom sjukvården

08 december 2017

Flera personer har uppmärksammat mitt engagemang för att lyfta frågor som rör medicinsk cannabis samt CBD-preparat (kontroversiellt, jag vet). Många, framförallt svårt sjuka har hört av sig och visat sin uppskattning för detta, andra har ifrågasatt hur det går ihop med mitt engagemang som folkvald Sverigedemokrat. Jag tänkte här kort redogöra för detta.

Läs hela inlägget här »


Oppositionens roll i politiken

15 september 2017

Många tror att politik är enkelt och att det efter ett val när en regering har bildats är klart vilka som styr landet. Riktigt så enkelt är det dock inte. Politiken är konstant levande och de politiker som valts in i Sveriges riksdag har alla ett viktigt ansvar att axla, vare sig det är i opposition eller i regeringsställning. Under dagen fick vi än en gång se hur oppositionen inte tog sitt ansvar, varför jag tänkte gå igenom vad oppositionen egentligen har för roll i riksdagen.

Läs hela inlägget här »


Ovilja till samarbete tyder på väljarförakt och brist på eget omdöme

10 september 2017

Vi ser det nu och har sett det förut. En ickepolitisk debatt om hur politiska partier bör förhålla sig till Sverigedemokraterna. Hur ska man samtala med oss Sverigedemokrater när politiska beslut ska fattas och hur ska det kunna skapas stabila styren av vårt land? Är det okej att styra utan oss men med vårt stöd och är det okej att styra tillsammans med oss? Är något mellanting okej?

Läs hela inlägget här »


Sanningen bakom riksdagsskolket (voteringar)

16 maj 2017

Skolk är aldrig bra. Skolk är särskilt dåligt i de fall skolkaren i fråga har viktiga uppdrag. Av den anledningen är det naturligtvis positivt när skolk uppmärksammas, oavsett om det handlar om förtroendevalda, anställda på ett företag eller skolelever. Gällande förtroendevalda har man till och med gått så långt att det finns en hemsida, som publicerar öppen statistik över riksdagsledamöters frånvaro vid voteringarna. Utöver detta skrivs det då och då om ”riksdagsskolk” i olika tidningar. Grundtanken är bra, men inte helt oproblematisk, och jag tänkte redogöra för varför detta är problematiskt.

Läs hela inlägget här »


Politikerbroilers

12 maj 2017

Nästan ett år efter senaste blogginlägget tänkte jag försöka ge mig in på bloggandet igen, och under den närmaste tiden skriva om sådant som många pratar om. Först ut: Politikerbroilers, det mycket negativt klingande begreppet som används för yrkespolitiker som inte gjort mycket annat i livet än att syssla med just politik.

Läs hela inlägget här »


SD påverkar på flera sätt

04 juli 2016

Det råder inget tvivel om att Sverigedemokraterna idag är en självklar del av det svenska politiska landskapet och att partiet ständigt påverkar svensk politik. Vi har sett hur våra hjärtefrågor har blivit de mest populära, hur andra partier retoriskt anpassat sig till oss och hur stora delar av vår politik också blivit såväl regerings- som oppositionspolitik. Genom vår vågmästarroll har vi likaså haft en avgörande roll i flera viktiga ärenden, varför det är Sverigedemokratisk politik som i slutändan vunnit omröstningarna. Det slutar dock inte bara där.

Läs hela inlägget här »