Permanent uppehållstillstånd = regel

29 april 2009

Nu får den kinesiske och förre Guantánamofången Adel Abdul Hakim permanent uppehållstillstånd i Sverige trots att Migrationsverket tidigare har överklagat beslutet. Anledningen till överklagandet är att han redan har permanent uppehållstillstånd i Albanien, och därmed får stanna där under resten av sitt liv.

Tydligen räcker inte Albanien till, som redan erbjudit Adel Abdul Hakim hjälp, utan han vill verkligen bo i Sverige och det tycker Migrationsöverdomstolen tydligen också.

I Sverige är det idag regel att asylsökande får permanent uppehållstillstånd istället för tillfälligt uppehållstillstånd. Hans hemland Kina anser att han är en terrorist.

Läs mer om detta på Dagens Nyheter.


Är den svenska elen för billig?

29 april 2009

EU anser att vi svenskar betalar för lite för vår el. EU vill att man ska granska Svenska Kraftnäts som dom kallar det, ”dominerande ställning”, på svensk elmarknad.

Sverigedemokraternas toppkandidat Sven-Olof Sällström kommenterar detta på Sverigedemokraternas hemsida:

”Basindustrins främsta uppgift är inte att hitta den allra billigaste personalen, utan att finna den billigaste tillgången på el. Eftersom den svenska basindustrin konkurrerar på en global marknad, där många av de svenska konkurrenterna inte möter samma tuffa villkor som svensk industri, är det stor risk för att både investeringar, arbetstillfällen och exportintäkter minskar eller försvinner med ytterligare ökade elpriser.
Högre elpriser drabbar inte bara basindustrin. När svenska bostäder dessutom, genom vårt kalla klimat, har ett helt annat uppvärmningsbehov relaterat till större delen av vår omvärld, får höga elpriser stora negativa effekter på den privata köpkraften. Sverigedemokraterna ställer sig positiva till grundtankarna med EU:s inre marknad för varor och tjänster, men de svenska elpriserna måste pressas tillbaka. Både för välfärdens, jobbens och de privata konsumenternas skull.”


Vill du bli aktiv??

29 april 2009

Vi som jobbar för Sverigedemokraterna söker ständigt aktiva för att hjälpa till att sprida vårt budskap och därmed få fler röster i de kommande valen. På grund av våra ekonomiska begränsningar är nu de aktiva Sverigedemokraterna viktigare än någonsin. Vill du bli aktiv och hjälpa oss inyheter-17s06-jimmi_282305w Östergötland, skicka ett mejl till ostergotland@sverigedemokraterna.se eller om ni vill ha kontakt med mig personligen skicka till markus.wiechel@sverigedemokraterna.se


Journalisternas demokratiska svek

28 april 2009

Nu när TV 4 faktiskt har ändrat sig angående sin uteslutning av reklamplats åt icke-riksdagspartier kan man undra om det var så mycket bättre. Tydligen ska nu även partier representerade i Europaparlamentet få köpa reklam av kanalen. Detta betyder att även Junilistan får köpa reklam.

Varför denna kraftiga svängning? Ja, antagligen för att de ända parti de vill neka reklamplats är just Sverigedemokraterna. Som största kanal i Sverige (som dessutom är statlig), bör kanalen ha en skyldighet att ge alla partier samma chans till reklam.

Tydligen påstås Sverigedemokraterna vara ett större hot mot demokratin i de etablerade politikernas ögon än vad detta är. Tydligen är det även ett större hot än att man idag kan bli kallad ”rasist” eller ”främlingsfientlig” bara man nämner officiell statistik som visar att personer med invandrarbakgrund står för en majoritet av brottsligheten i Sverige och en kraftig majoritet av de grova brotten som våldtäkter, grovt rån och mord.

När FRA-lagen öppet debatterades var en stor majoritet av landets journalister mycket kritiska till FRA. De ansåg att detta var en fara för demokratin samt integriteten.

Samtidigt använder samma journalister på statliga Sveriges Radio sig av något liknande, nämligen hemliga inspelningar och filmningar. Ett toppexempel på detta är Kalibers infiltration i Januari i år. Journalister har åtskilliga gånger även använt sig av andra metoder som kan betraktas mycket tvivelaktiga när de bland annat gör så att det ser ut som om en som blivit intervjuad har sagt en helt annan sak än vad de verkligen sade, detta har bland annat jag uttsatts för.


Sverige har flest våldtäkter

28 april 2009

En ny studie gjord av EU-fonden Daphne II, visar att inget annat land i EU har en så stor mängd våldtäkter i förhållande till den egna populationen som Sverige. Den kraftigt höga ökningen de senaste åren är bekräftade av ett flertal svenska studier som bråttsförebyggande rådet (BRÅ) har gjort. Då Sverige har Europas mest generösa invandringspolitik är kan man se hur detta går hand i hand, inte minst när man kollar på statistiken från bland annat BRÅ.


… och diskrimineringen mot sd fortsätter…

27 april 2009

Det är inte bara högt uppsatta politiker för de etablerade partierna som kommer med uttalanden som visshut-up1ar deras brister för demokratin i svensk media. Nu nekas Sverigedemokraterna även reklamplats i svensk television som är tillgängligt för alla svenskar som äger en TV. Inte nog med det så får de etablerade partierna dessutom 80% rabatt för att sprida reklam. Det vill säga att ett parti som vill utmana etablissemanget inte alls har samma chans som riksdagspartierna att dela med sig till medborgarna om sin existens eller om vad de står för.

Jimmie Åkesson kommenterar detta på ett klipp som faktiskt är sänt av TV 4 på youtube.

Jag tänkte även passa på att citera några högt uppsatta politiker från socialdemokraterna respektive vänsterpartiet som visar deras demokratiska respektlöshet.


”Vi får låtsas att de inte finns där” -Luciano Astudillo (s)

”Vi ska inte tillåta Sverigedemokraterna att identifiera vad eller vem som är problemet” -Mats Einarsson (v)

Mats Einarsson som är riksdagsledamot från Vänsterpartiet påstod även i samband med föregående idiotiska uttalandet att de alltid har tagit debatten med Sverigedemokraterna men att de inte bjudit in Sverigedemokraterna till “plattformar de inte har rätt till”. Då undrar jag om herr Einarsson möjligvis har missat Vänsterpartiets bojkott av att debattera med Sverigedemokraterna och undrar samtidigt hur hans parti (som fortfarande har ett flertal öppna kommunister som företrädare) kan påstå att Sverigedemokraterna är ett odemokratriskt parti då det inte alls finns någon grund för en sådan anklagelse. Tydligen anser även Mats Einarsson att man inte bör identifiera problemet när ett problem finns.

Titta gärna på klippet med dessa uttalanden här.


Under uppbyggnad

14 april 2009

Jag kommer så småningom ersätta mina två bloggar på blogspot med denna blogg då wordpress har ett lättare format för bloggläsarna.

Tills vidare använder jag fortfarande blogspot. Gå till min nuvarande politiska blogg här.