Min syn på partiledardebatten

31 januari 2010

Ikväll var det partiledardebatt och alla sju riksdagsparter hade var sin representant närvarande. Skrattretande är att Jimmie Åkesson inte fick närvara trots att vi varit fjärde största parti i flera av de senaste opinionsmätningarna, men så fungerar ju den politiska korrektheten i Sverige. Hur som helst tänkte jag komma med en egen sammanfattning.

Socialistkoalitionen gav mig ett bra intryck till en början med en betydligt större enighet än vad de tidigare haft. De verkade även lugna och sansade och var under de första minuterna i överläge oavsett vad jag eller någon annan tycker om deras åsikter. Strax visade sig dock några stora svagheter. Framförallt Ohly, men även Sahlin i viss mån, hade en tendens att inte alls svara på de frågor som ställdes, och bytte gärna ämne, ibland helt och hållet. De verkade också, precis som väntat, nästan helt ignorera finanskrisen vilket kan ses mycket svagt av väljarna. Problemen till följd av finanskrisen kontrade Reinfeldt snabbt med genom att visa en tidning med en rubrik i stil med: ”Sverige klarar krisen bäst”. Den positiva bilden av deras samarbete höll inte heller i sig särskilt länge. De visade strax sitt sanna, oeniga ansikte, när skolpolitiken dök upp och ingen av dem kunde svara på hur en gemensam rödgrön skolpolitik skulle se ut. Inte heller var de eniga i försvarsfrågan. Peter Eriksson var i mina ögon tveklöst den som gav det mest seriösa och professionella intrycket av de tre, även om inte det heller var så oväntat.

Hos regeringspartierna gav alla ett hyfsat seriöst intryck även om Maud Olofsson blev hetsig av sig vid olika tillfällen och i liknelse med hennes debatt med Jimmie Åkesson nästan tappade kontrollen en gång. Det gjorde knappast att man fick intrycket av henne som en van politiker och på något vis kom jag att tänka på moderaternas förra partiledare Bo Lundgren. Hon satte dock Ohly på plats några gånger, bland annat när hon sa att oppositionen och framförallt Ohlys politik innebar att hårt arbetande kvinnor skulle behöva erbjuda service utan att få någon ersättning för det. Under försvarsdebatten klämde hon även till med att Afghanska flickor behövde skydd mot radikala muslimer så att de fick gå i skolan (ändå har hon tidigare accepterat en islamist på riksdagslistan). Jan Björklund var snabb med att säga att det i praktiken var sex partier mot Ohly i försvarsfrågan. I energifrågan var alliansen också det ända seriösa alternativet som förespråkade en utveckling av kärnkraften. Oppositionen tror tydligen att import av gas- eller kolkraft tydligen är ett bättre alternativ till trygg och säker kärnkraft som Sverige har en möjlighet att bygga. Sverige kan omöjligtvis ersätta de kärnkraft vi har idag med vindkraftverk eller andra anläggningar som ger förnyelsebar energi. Hägglund som generellt sett inte visade så stor profil under debatten fick sin höjdpunkt under jämställdhetsdebatten där han ansåg att föräldrar vet bättre än politiker om hur de skall uppfostra och dela vårdnaden och att staten därför inte kunde tvinga föräldrar till att dela vårdnaden jämnt.

Alliansen som under förra valet främst satsade på jobbpolitik lyckades också marknadsföra sig som ett jobbvänligt alternativ till de rödgröna som aldrig riktigt kunde berätta hur de skulle skapa fler jobb annat än genom att lägga mer pengar i välfärden och den offentliga sektorn. Borgarna var tydliga med att markera att de skapat 100,000 fler jobb sedan september 2006 och att det är viktigt att investera i jobb och infrastruktur, särskilt nu under lågkonjunktur. Reinfeldt kom även med flera saker borgarna hade gjort för att skapa nya jobb, framförallt för unga, och påpekade att oppositionen inte kunde stå eller hålla sina förslag. Borgarna tryckte också på att oppositionen vill investera på alla politiska områden helt utan ekonomisk grund. Svar från socialistpartierna om hur de skulle skapa fler jobb uteblev förutom Ohlys inlägg om att de ville höja skatterna för att investera i offentlig sektor. Detta som följd efter flera klagomål på att regeringen försämrat välfärden. Reinfeldt kontrade med att de halverat antalet förtidspensionerade från 200,000 till 100,000 per år.

En ytterst intressant fråga som kom upp var debatten angående burkaförbud som kom att starta i Frankrike. Reinfeldt blev utan någon som helst tvekan mycket nervös när denna fråga dök upp. Han fick ordet först och efter mycket snack kan hans prat sammanfattas med att han vill att alla tjejer skall få leva fritt, men att han inte vill lagstifta emot användningen av burka. Han anser dock att det är en symbol för förtryck av kvinnor, något som Ohly inte höll med om. Kanske därför Ohly ansåg att Sveriges närvaro i Afghanistan förvärrat situationen för Afghanistans invånare? Han föredrar kanske att talibanerna hade mer makt så att kvinnorna tvingas gå klädda i burkor. Förutom detta sa Sahlin en gång för alla att hon vill ha fler moskéer i Sverige.

Vad som klart framgått efter kvällens debatt är att vi är i ensam opposition emot de sju riksdagspartierna. Det kommer bli en utmaning. En ytterst viktig och rolig utmaning.

Media om debatten: DN, DN, DN, DN, DN, SVD, SVD, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Aftonbladet, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Expressen, Debattblogg (m), Debattblogg (s), GP, SDS


Åkesson utmanar Hägglund på debatt

30 januari 2010

Socialministern Göran Hägglund har nyligen tillsatt en utredning som syftar till att ta fram nya regler som skall tvinga samtliga landsting att erbjuda gratis vård till illegala invandrare. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson är mycket kritisk till förslaget och kräver nu att Göran Hägglund skall leva upp till det löfte som han gav i Almedalen 2008 om att möta Sverigedemokraterna i debatt.

Jimmie Åkesson kommenterar:

– Regeringens förslag om att tvinga alla landsting att erbjuda kostnadsfri vård till illegala invandrare väcker en rad frågor som jag, och säkert också många väljare, vill ha svar på:

1. Hur tänker sig regeringen och Göran Hägglund att den reglerade invandringen skall kunna upprätthållas när man samtidigt belönar de utlänningar som saknar rätt att vistas här och som struntar vårt lands lagar genom att garantera dem fri utbildning och sjukvård?

2. Vilken effekt tror Göran Hägglund att det aviserade förslaget kommer att få på människosmugglingen och den illegala invandringen till Sverige?

3. Vari ligger rättvisan i att fattiga svenska skattebetalare tvingas betala för något som illegala invandrare får gratis?

Jag kräver ett svar på dessa och andra frågor och jag tycker att det är hög tid att Göran Hägglund visar att han är en politiker som menar vad han säger genom att leva upp till sitt offentliga löfte från Almedalen 2008 om att möta mig i en öppen debatt, säger Jimmie Åkesson.”

Text hämtad från SD-Kuriren. Det är även publicerat på Carina och Stefans blogg.


Reepalu: Judarna bär själva ett ansvar för antisemitismen

30 januari 2010

Ilmar Reepalu låtsas, som jag tidigare skrev, vara ovetande om det ökade hatet mot judar i Malmö. Antisemitismen i Malmö som många bör känna till har blivit betydligt värre de senaste åren. Läget är mycket allvarligt och judar som åker taxi tvingas ibland nämna en annan adress om de skall åka till den judiska församlingen. Ilmar Reepalu borde, som högt uppsatt politiker, mycket väl känna till detta hat och varifrån hatet kommer. Enligt Reepalu bär judarna själva ett ansvar för antisemitismen i Malmö, i alla fall om man skall tro på hans uttalanden i Skånska Dagbladet.

Kriget i Gaza fick många judar att delta i en fredlig manifestation i Malmö mot detta våld. Ett stort antal motdemonstranter, mestadels personer med rötter i mellanöstern, besvarade den fredliga manifestationen med våld. I Expressen beskrivs händelsen så här: ”Först flög en glasflaska genom luften, och när sedan en slangbomb skickades rakt in i den judiska gruppen beslutade polisen att evakuera. Demonstranterna flydde, medan barn sprang efter dem med mobiltelefoner för att rapportera tillbaka in i motdemonstrationen vart ”judarna” var på väg”.

När är det dags att stoppa den väl utbredda antisemitismen kan man tro?

Läs även William Petzälls logginlägg om detta. Där finns även två videoklipp från manifestationen och ”motdemonstrationen” där man kan se bomber, stenar och flaskor komma farande mot judarna som deltog i fredsmanifestationen.


Moderaterna vill skärpa straffen, men knappast tillräckligt

30 januari 2010

Moderaterna säger sig nu vilja skärpa vissa straff, men den aktuella höjningen är i mina ögon ett skämt. Moderaterna som tidigare ville stärka rättsväsendet rejält är visserligen på rätt väg, dock är detta förslag i mina ögon mycket ynkligt. Sverigedemokraternas pressekretariat kommenterar detta på partiets hemsida. Allt går att läsa här:

Regeringen meddelade under gårdagen att man beslutat att inhämta lagrådets yttrande över ett förslag om ändringar i brottsbalken. Förslaget innebär en viss skärpning av straffen för våldsbrott. Till exempel så menar regeringen att fängelsestraffet för grov misshandel skall höjas med tre månader.

Sverigedemokraternas partiordförande Jimmie Åkesson menar att det visserligen är positivt att regeringen börjat röra sig i rätt riktning, men att de föreslagna straffskärpningarna i vissa fall är så låga att det blir löjeväckande:

– Efter en mandatperiod som präglats av en nästan häpnadsväckande passivitet på det kriminalpolitiska området presenterar regeringen nu ett förslag om skärpa straff. Att man överhuvudtaget rör på sig, och dessutom i rätt riktning, är naturligtvis positivt, tyvärr är de förslagna straffskärpningarna så låga att det i vissa fall blir löjeväckande.

– Till skillnad från regeringen anser sverigedemokraterna att straffen för grova och upprepade brott är så låga att en radikal skärpning måste till. Andra för oss prioriterade frågor såsom slopandet av mängdrabatten på brott, införandet av obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår grövre brott i Sverige och införandet av verklig livstid utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning, nämner regeringen inte överhuvudtaget. Det är uppenbart att de väljare som vill se en lagstiftning som är i samklang med den allmänna rättsuppfattningen bör välja andra alternativ än den borgerliga alliansen, säger Jimmie Åkesson.

Fria Nyheter skriver även om detta som går att läsa här. Du kan även läsa ett pressmeddelande från justitiedepartementet här.


Lästips: Insändare hos Fria Nyheter…

29 januari 2010

…om hur välfärdssystemet håller på att braka ihop.

Vad får vi? Jo, som följd av dagens riksdagspartiers knäppa politik får vi höjda skatter för att bekosta en dyr välfärd som bara blir sämre och sämre. Läs insändaren här.


Sverigedemokraterna utestängs trots stort stöd

29 januari 2010

Trots att Sverigedemokraterna nu i ett stort antal opinionsmätningar legat över 4-procentspärren och dessutom blivit större än flera riksdagspartier, utestängs vi från SVT:s partiledarutfrågningar. Detta är tveklöst ett demokratiskt snedsteg tagna av SVT, och det är beklagligt att de etablerade riksdagspartierna inte lyfter ett finger för att rätta till detta. Jag undrar om det skulle se likadant ut om det till exempel var kristdemokraterna som idag stått på tröskeln på väg in i riksdagen eller om piratpartiet haft samma medvind i opinionen som oss. Är det inte nu folkpartiet som påstår sig vara liberala bör säga sitt? Tydligen inte.

Skriv på för demokrati här. Se vilket stöd vi har fått i samtliga opinionsundersökningar här.

Länkar: Fria Nyheter, SVT


SPI kan få sin första riksdagsplats

27 januari 2010

Moderata riksdagsledamoten Göran Thingwall lämnar nu moderaterna och har begärt att få ansluta sig till Sveriges pensionärers intresseparti (SPI). Anledningen till att han lämnar moderaterna tycks vara att han inte har nominerats till riksdagen i valet i september. Han kommer nu att vara politisk vilde fram till valet om inte SPI accepterar honom som medlem.

Han skriver vidare i ett pressmeddelande:

”Jag väljer därför nu med omedelbar verkan att lämna den moderata riksdagsgruppen och även ordförandeskapet i Ulriksdal/Bergshamrasektionen i Solna. Jag begär dessutom utträde ur Moderata samlingspartiet. Jag stannar kvar i riksdagen fram till valet i september. Jag har begärt medlemskap i SPI – Sveriges pensionärers intresseparti, ett tvärpolitiskt parti för äldrefrågor som bildades -87 och finns representerat i många kommuner och Hallands landsting.”

Länkar: Politikerbloggen, Politikerbloggen, Dagens Medicin, Makthavare, SR, DN

Göran Thingwall är inte den förste som lämnar sitt parti men ändå behåller sin riksdagsplats. Det mest kända exemplet är när Gudrun Schyman lämnade Vänsterpartiet för att på heltid ägna sig åt feministiska frågor.