Sammanfattning av kommunfullmäktigesammanträdet 20 juni

Jag är ledsen att det kommer sent, men nu tänkte jag trots allt sammanfatta senaste kommunfullmäktige som var riktigt intressant även om flera tråkiga beslut fattades. Bland annat ska parkeringspriserna i Norrköping nu chockhöjas med 100 procent och riktlinjer för en allt mer ”bil- och småföretagarfientlig” stad antogs. För första gången under denna mandatperiod togs även en av mina inlämnade motioner upp till debatt, även om det tyvärr inte gick som jag hoppades.

Det första som debatterades var de nya riktlinjerna för kommunens transportsystem. Redan idag är det svårt att ta sig runt med bil i Norrköping och dessa riktlinjer innebär att det i framtiden blir ännu svårare. Den styrande majoriteten med Miljöpartiet i spetsen verkar inte heller se någon skillnad på miljöbilar och bensin- eller dieseldrivna bilar, utan alla bilägare ska tydligen straffas. Spårvägen verkar också prioriteras lite överdrivet mycket. Mitt anförande kan läsas här:

Fru ordförande,

Det finns mycket man måste tänka på när kommunens transportsystem ska planeras och riktlinjer ska tas. En sak, som inte får underskattas är vikten av ett transportsystem som underlättar för kommunens småföretagare. Företagarnas behov måste främjas för en bra kommun och deras möjligheter att driva en väl fungerande verksamhet beror till stor del på hur vi kommunpolitiker utformar transportmöjligheterna i staden för såväl varutransport som för kunder.

Det är mycket positivt med en ökning av gång, cykel, moped och kollektivtrafik i Norrköping, men det ska inte gå ut över tillgängligheten och enkelheten för bilisterna. Om kommuninvånare eller besökare väljer bort bilen i förmån för något av dessa färdmedel är det bara bra, men ett sådant val ska främjas av kommunen på andra sätt. Redan idag är det svårt att med bil ta sig runt i innerstaden, och vi kan inte komma ifrån att flera kommuninvånare och besökare har ett behov av att använda bilen även i framtiden.

Vad som kan tyckas märkligt är hysterin kring spårvagnstrafiken som inte bara med alla spår förstör för cyklister, det är dessutom ett dyrt val av kollektivtrafik och mycket opålitligt, inte minst under vintertid. Givetvis ska de spår som idag finns ligga kvar, men en utbyggnad av spårvägen kan endast ses som oansvarigt från kommunens sida och kan knappast följa önskemålet om att miljömässiga, ekonomiska och sociala värden samspelar med varandra i ett framtida transportsystem.

Om vi ska tro på en hållbar utveckling mot en grönare kommun bör vi se möjligheterna istället för problemen med en stad som är lättillgänglig även för personbilar. Det är av största vikt att vi förbereder och jobbar för en infrastuktur i kommunen som är väl anpassad för miljöbilar. Mycket därför är det kul att det i riktlinjerna talas om att laddstolpar placeras ut på strategiska platser så att fler kan använda sig av elfordon. Jag är övertygad om att Norrköping kan bli en förebild för andra städer inom just detta område om vi bara vågar satsa.

Oppositionen var emot förslaget, och därmed valde jag att yrka bifall till oppositionsråd Fredrik Bergqvists (M) förslag.

Nästa ärende var också intressant och även denna gång blev det en del debatt. Det handlade om chockhöjningarna av parkeringsavgifterna som vänsterpartierna föreslog. Tyvärr hade vi inte kontaktats av motståndarna till förslaget i allianspartierna vilket skulle kunna gjort att vi stöttat en återremiss av förslaget, men de kanske lär sig i framtiden. Hela förslaget, som alltså tyvärr klubbades igenom kan ni läsa här och mitt anförande kan läsas nedan:

Fru ordförande,

Det är inte rimligt att parkeringsavgifterna i Norrköping chockhöjs med 100 procent. Argumentet att Norrköping idag har väldigt låga parkeringsavgifter och därför ska anpassa sig till andra städer håller inte. För att det kostar 20 kronor timmen att parkera i Linköping eller 25 kronor i Uppsala och Örebro betyder inte att det är något att eftersträva. Bara för att dessa städer är sämre, vilket det är om de har höga parkeringsavgifter, ska vi då bli mer som dem?

Redan idag skulle jag kunna säga att Norrköping är en småföretagarfientlig kommun. Det är svårt som det är att starta och driva företag i Sverige och tyvärr är det extra svårt i Norrköping. Ska man då göra det ännu svårare för företagarna i centrum genom att höja parkeringsavgifterna? Detta gör det inte bara dyrare för företagarna som kanske är i behov av att åka bil till jobbet, det kan dessutom orsaka en viss obalans i innerstadens konkurrenssituation då många väljer att handla i shoppingområden utanför promenaderna, så som i Ingelsta eller Hageby, där man slipper betala för sin parkering.

Vi Sverigedemokrater vill inte se någon höjning av parkeringsavgifterna, men med tanke på vår ambition att göra det bästa för Norrköpings småföretagare väljer vi att stötta Mathias Sundins (FP) ändringsförslag istället för att helt avslå kommunstyrelsens yrkande. Vi ser snarare möjligheter med en hög grad av fri rörlighet inom kommunen och vill därför införa fri parkering i 30 minuter på kommunens avgiftsbelagda parkeringar, samt stötta företagarna i centrum genom att liknande boendeparkering, införa en fördelaktig företagarparkering.

Efter detta togs flera relaterade saker upp. Fri parkering för miljöbilar togs tyvärr bort av den styrande majoriteten och felparkeringsavgifterna höjdes, vilket vi förvisso stödde då vi menar på att det är bättre att kommunen får mer pengar från dem som missköter sig än från dem som bara har ärenden i innerstaden. En höjning av bygglovstaxan klubbades igenom och Cornelia Dahlberg (SD) höll ett anförande mot detta.

Två motioner togs upp till debatt under sammanträdet. Den ena som skrivits av Fredrik Bergqvist (M) och Jörgen Rundgren (M) handlade om att sälja kommunens aktier i TvNo (motionen kan läsas här). TvNo kallas av vissa för landstingstvätten och verksamheten består i att just tvätta kläder från Jönsköpings och Östergötlands landsting som vardera äger 49 procent av aktierna i bolaget. De resterande två procenten ägs alltså av Norrköpings kommun. Vi valde att stödja motionen eftersom verksamheten begränsar sin möjlighet att utvecklas i och med kommunallagen vilket kan innebära att många jobb som skulle kunna skapas går förlorade. Sedan anser vi inte att kommunen ska äga andelar i en verksamhet som denna.

Den andra motionen som togs upp var min egen som handlade om att ledamöterna skulle få handlingar i digitalt format (motionen kan läsas här). Kommunstyrelsen ansåg att motionen var besvarad eftersom samtliga ledamöter redan har chansen att få ett mejl med handlingarna digitalt. I mitt anförande tryckte jag då extra mycket på att poängen med motionen är att kommunen ska spara pengar samtidigt som man värnar om miljön genom att digitala handlingar i framtiden är regel och att undantaget istället är de tjocka buntar med papper som idag skickas iväg till ledamöter och tjänstemän.

En ny motion kommer att lämnas in för att föra upp det i kommunfullmäktige igen, denna gång med en allt tydligare formulering och en ny att-sats.

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: