Terminens första kommunfullmäktige

I måndags öppnade kommunfullmäktige igen efter sommaruppehållet. Det var ett intressant sammanträde och de olika debatterna fick nog många att tänka till. Tre av våra 24 inlämnade motioner kom upp till debatt och två nyinlämnade motioner anmäldes. Dessa kan ni som vanligt hitta här.

Det första ärendet som debatterades handlade om kommunens övergripande mål och måluppfyllelser för perioden 2011-2014. Majoritetens förslag till detta kunde alla ledamöter ta del av i god tid för att läsa igenom och ta beslut. Alliansens förslag däremot, delades ut till fullmäktiges ledamöter strax innan denna fråga togs upp, varpå vi omöjligt kunde rösta för förslaget, även om det efter att snabbt ha skummat igenom dokumentet såg rätt bra ut.

Jag gick upp i talarstolen för att uttrycka mitt missnöje med att varken majoriteten eller alliansen tagit kontakt med oss för att dela med sig av sina mål och måluppfyllelser. Särskilt alliansen borde ha tagit sitt ansvar eftersom vi, tillsammans med dem utgör oppositionen i Norrköping. Mitt anförande kan läsas här:

”Tack fru ordförande!

Generellt tycker jag att kommunstyrelsens förslag på övergripande mål och måluppfyllelser ser bra ut, men självklart är ingenting perfekt. Jag hoppas också att kommunstyrelsen följer dessa mål om de idag röstas igenom. Då har jag särskilt mål 18 i åtanke: ”Den enskildes delaktighet och inflytande inom äldreomsorgen ska öka.” Det ska bli kul att se hur detta hanteras i bland annat Kristdemokraternas motion om att införa LOV.

Vad vi tycker är tråkigt är att varken majoriteten eller alliansen tagit kontakt med oss för diskussion. Oavsett hur ni vill att det ska se ut så representerar vi flera av era gamla väljare. Vi ser det som självklart att det block som är i opposition tar kontakt med oss som mittenparti. Det bör rimligtvis vara en självklarhet att de partier som tillsammans representerar oppositionen i kommunen också samverkar när man ska ta fram framtida mål och måluppfyllelser. Jag hoppas därför på förändring i framtiden och passar på att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.”

Anförandet resulterade i att kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) gick upp och anklagade oss för att försöka utmåla oss själva som martyrer, varpå jag bland annat kontrade med att han då kunde hjälpa till att göra så att vi behandlades på samma vilkor som alla andra partier genom att bifalla en kommande motion om att vi ska få insyn i kommunala styrelser och nämnder. Om sjuklövern inte gillar att vi påminner dem om deras felbehandling av oss kanske de skulle se till att vi inte har något fog till vår kritik, vilket vi tyvärr har idag. Stjernkvist hävdade också att vi kapade alliansens förslag varpå jag kontrade med att vi drev vår egen politik och att även Socialdemokraterna skulle rösta för vissa av våra motioner om de lyssnade på sina väljare.

Dagens första motion som skulle debatteras var en motion av Margaretha Eriksson (KD) som ville införa ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV innebär att nya dörrar öppnas för privata aktörer att starta egna äldreboenden och det är endast ett fåtal kommuner i Sverige som idag inte har ansökt om detta. Norrköpings kommun är en av dessa, och kommunen förlorar miljontals kronor varje år på grund av det. Fullmäktigeledamot Patrik Rubindal (SD) passade under debatten på att påminna Kerstin Hildebrand (V) som är ordförande i vård och omsorgsnämnden, om de riktlinjer som vi just antagit där det står som mål att öka ”den enskildes delaktighet och inflytande inom äldreomsorgen”. Trots detta valde Hildebrand och övriga ledamöter från vänstermajoriteten att gå emot motionen.

Röstetalet var dock spännande. För första gången någonsin sedan vi kommit in i kommunfullmäktige så blev det jämnt. 42-42, tack vare en socialdemokrat som inte var på sin plats, vilket innebar att kommunfullmäktiges ordförande Li Teske (S) tyvärr kunde använda sin utslagsröst för att stoppa motionen.

Nästa motion till debatt var min egen och handlade om att avskaffa avgiften för trygghetslarmen i kommunen. Eftersom jag ansåg att kommunstyrelsen hade bra argument bakom sitt ställningstagande yrkade jag på en återremiss till kommunstyrelsen på motionen eftersom förslaget kunde innebära en besparing om fler äldre hade möjlighet att bo hemma. Anförandet kan läsas nedan:

”Tack fru ordförande!

Det ska inte vara ett straff att bli gammal. Den meningen avslutade jag motionen med och det var en slogan som vi använde i valrörelsen 2006. Alla i denna sal bör hålla med om budskapet, varpå det känns lite märkligt att motionen avfärdas så lätt. Vi skulle vilja lyfta att detta förslag också kan innebära en besparing för kommunen då fler äldre kanske har möjlighet att bo kvar hemma. Med det sagt vill jag yrka på en återremiss av motionen.”

Motionen röstades inte helt oväntat ned.

Nästa motion kom också ifrån mig och handlade om att införa en äldreombudsman i Norrköpings kommun för att tillgodose de äldres behov och se till att deras ärenden kunde drivas på i kommunen. Folkpartiet hade tidigare lagt en liknande motion år 2002 som då röstats ned. Mitt anförande kan läsas nedan:

”Tack fru ordförande!

Man kan fråga sig om Nils 90 år ska sätta sig framför en dator för att surfa in på Norrköpings kommuns hemsida och sedan luska fram fliken ”klagomål och synpunkter.” Ska Ulla 87 år tvingas gå med i en pensionärsförening för att komma åt Norrköping kommuns pensionärsråd eller ska hon skaffa sig en anhörigvårdare för att få rätt till kommunens anhörigstöd?

Idag finns ingen enkel kontakt inom kommunen för pensionärer. De tjänster och den hjälp som idag erbjuds är inte tillräckligt heltäckande och en äldreombudsman skulle bli den pusselbit som saknas. Jag skulle vilja yrka bifall till motionen och därmed avslag på kommunstyrelsens förslag.”

Det var riktigt spännande att se hur denna motion hanterades då det inte bara var vi fyra Sverigedemokrater som röstade för motionen. Vi fick även stöd från nästan samtliga ledamöter från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Det krävs mer stöd än så och vi får drömma om den dagen de äldre ska få en egen kanal in i kommunens hjärta och efter att motionen röstats ned var Centerpartiets ledamöter inte heller rakryggade nog att reservera sig mot beslutet.

Den sista motionen handlade om att införa en företagslots i kommunen. Till min förvåning fick vi aktivt stöd från såväl Folkpartiet som Moderaterna i talarstolen. Jag höll ett anförande som kan läsas nedan:

”Tack fru ordförande!

Kommunstyrelsen anser att näringslivskontoret redan fungerar som en företagslots, men trots det så anses inte motionen besvarad, utan den avslås. Det säger allting. Ett införande av en riktig företagslots skulle underlätta för alla företagare i kommunen eftersom denna lots kan föra företagarnas dialog med aktuella kontor och bolag för att på bästa sätt som möjligt tillgodose alla dem som skapar sysselsättning i kommunen. Jag yrkar bifall till motionen.”

Oppositionsråd och gruppledare Mathias Sundin (FP) har jag tidigare haft oerhört mycket respekt för, men under detta sammanträde gjorde han mig rejält besviken. Antagligen har han svårt att hantera faktumet att han ganska ofta har samma åsikter som oss varpå han i likhet med Stjernkvist påstår att vi skulle stjäla motioner från andra partier. Detta är naturligtvis inte sant. Varje motion som vi har skrivit är skrivna av oss, men vi har samtidigt hämtat inspiration från så väl privatpersoner som olika organisationer eller politiska partier. Så länge det är förslag som vi anser är bra och som vi anser behövs i kommunen så kommer vi att driva den frågan. Det finns inget parti som har patent på en politisk idé och de politiker som inte jobbar för att göra det bättre för invånarna gör inte sitt jobb.

Den sista heta debatten i fullmäktige kom efter att Sundin och oppositionsråd Päivi Johansson (M) ställt en interpellation angående övergrepp inom äldreomsorgen. Särskilt i åtanke var givetvis de tragiska händelserna på Hagaborg i sommras då kommunen kraftigt misskötte händelsen. Debatten skapade relativt stora skriverier i såväl politikerbloggar som tidningar.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: