Hård debatt under gårdagens kommunfullmäktige

Igår var det dags för ännu ett fullmäktigesammanträde. Hela åtta av mina motioner togs upp för diskussion och överlag blev det en mycket intensiv debatt, framförallt kring den första motionen som handlade om att vi vill avsluta alla överenskommelser om att ta emot ännu fler människor som i slutändan hamnar i hårt utanförskap och segregation, samt införa en folkomröstning angående mottagandet. Just denna debatt tänkte jag därför fokusera mitt inlägg kring, även om det talades en hel del om de andra motionerna också, inte minst den som handlade om förbud av maskering i kommunala inrättningar (läs ärendelistan här och alla inlämnade motioner här).

Genomgripande för debatten kring denna motion var att ingen av debattörerna från de andra partierna verkade lyssna och ta till sig av vad vi sa. De fortsatte att tala om hur hemskt de tyckte det var att vi hade lämnat in en sådan motion och om hur vi hade en dålig människosyn. De ignorerade vad vi gång på gång talade om, att det kostar cirka sju kronor per dag och flykting i FN:s flyktingläger i Syrien, och tusentals kronor per person i Sverige. Det är vi Sverigedemokrater som står för den mest kostnadseffektiva, mest välplanerade och samtidigt mest humana flyktingpolitiken. De flesta borde även inse att vår politik är mest logisk. Eller är det något annat parti än oss som föreslår att tredubbla stödet till FN:s flyktingorgan UNHCR?

Förutom att våra politiska motståndare använde sina inpräntade argument om att vi hade en dålig människosyn så anklagades vi för att inte stå för våra åsikter när det är precis det vi gör. Vi är emot ett ytterligare mottagande av flyktingar, vilket även är tydligt i motionens andra att-sats. Eller har inte Theresa Carvalho (S) med flera läst våra motioner innan de tagit ställning och innan de anklagat oss för allt som är hemskt på denna jord (notera humorn)? Enligt våra motståndare är vi rädda för det nya, jag passar då på att citera Cornelia Dahlberg (SD): ”Undrar vilka det är som är rädda egentligen?”

På tal om dålig människosyn så var det inte allt för ovanligt att antyda socialdemokraternas representanters brist på respekt för yttrande- och åsiktsfriheten. För att använda socialdemokraten Håkan Liljeblads egna ord är vi Sverigedemokrater ”ogräset som inte är värdig denna sal”. En moderat passade även på att påpeka att politisk tillhörighet inte var inkluderat i diskrimineringslagen.

Jag och flera andra av våra företrädare har erfarenheter av det som under kvällen debatterats, vilket även Cornelia Dahlberg (SD) nämnde i sitt anförande. Cornelia själv har nämligen tagit hand om ett sk. ”ensamkommande flyktingbarn” som enligt egen utsago var över 20 år. Hon kommer inom kort att berätta om sin erfarenhet på sin NT-blogg.

Har inte Folkbladets ledare Widar Andersson mer att göra än att förtala oss Sverigedemokrater i tidningen? Besvikelsen från min sida över både den ena och den andra var oerhört stor igår. Jag trodde mer om dem, och det verkar inte spela någon roll hur mycket vi än svarar på alla tomma angrepp. Vi får höra samma inskolade fraser ändå.

Mitt anförande i talarstolen kan läsas nedan:

Tack herr ordförande!

Den här motionen berör en fråga som i allra högsta grad påverkar Norrköpings invånare mycket. Det känns därför som om det idag är extra viktigt att rösta som ni tycker, och inte som ni tvingas på grund av partipiskan.

Vi Sverigedemokrater håller med kommunstyrelsen om att vi ska stötta de människor som flyr undan förföljelse, krig eller katastrofer men om syftet med dagens politik på riktigt handlade om att hjälpa flyktingar, ja då är det något som har gått riktigt snett.

Faktum är att vi tyvärr har en oerhört osolidarisk flyktingpolitik i Sverige idag och den politik som era partier har varit med om att skapa har havererat. Sverige och Norrköpings kommun hjälper väldigt få flyktingar till väldigt stora resurser och till väldigt stora konsekvenser.

Om stora delar av resurserna som idag är ägnade åt att hjälpa flyktingar istället lades på hjälp i krisdrabbade länders närområden skulle vi på riktigt kunna vara stolta över att föra en human och generös flyktingpolitik, samtidigt som vi säkrar en trygg och väl fungerande välfärd. Idag kan dagens låtsassolidaritet inte göra särskilt stor nytta för alla de hårdast drabbade flyktingarna i exempelvis FN:s flyktingläger.

Över 20 procent av Norrköpings invånare har invandrarbakgrund vilket resulterar i att de invandrare som kommer till kommunen ofta får det svårt att komma in i samhället. På grund av den ansvarslösa politik som förs har områden som idag präglas av hög otrygghet, hög arbetslöshet och hög kriminalitet skapats, och segregationen kommer inte minska om massinvandringspolitiken tillåts fortsätta. Ni har inget klart besked på hur problemen med invandringen ska lösas, och trots det väljer ni att fortsätta stödja ett mottagande av flyktingar genom den nuvarande överenskommelsen med länsstyrelsen.

Ni vet lika mycket som jag att motståndet mot ett fortsatt högt flyktingmottagande är väldigt stort. När till och med era väljare och inte minst flera av era egna företrädare i det tysta vågar sig fram för att ge oss Sverigedemokrater en dunk på ryggen kan man tycka att ni inte gör er plikt som folkvalda politiker att varken representera väljarna eller i vissa fall ens er själva.

Frågan om flyktingmottagning är en fråga som är alldeles för stor för att vi som folkvalda ska fatta beslutet utan att se vad kommuninvånarna har för åsikt i frågan.

Det är nog med splittringspolitiken och det är dags att ta ansvar. Så snälla, gör nu Norrköpings invånare och den kommunala demokratin en tjänst. Våga vara rakryggade, ignorera partipiskan, och rösta för att motionen ska bifallas!

Inte helt oväntat blev motionen avslagen.

SD-tjejerna illustererar problematiken med maskering, här i niqab

Nästa motion handlade om att införa förbud mot maskering i alla kommunala inrättningar. Med oss som illustration var två unga representanter från SDU iklädda niqab. En trevlig men ovetande fullmäktigeledamot gick först fram till de två kvinnorna iklädda niqab för att tala arabiska med våra representanter. Våra representanter svarade att de inte pratade arabiska varpå en socialdemokratisk representant snäste åt den arabisktalande damen att kvinnorna var Sverigedemokrater. Både jag och våra två kvinnliga representanter tolkade det hela som att man därför inte fick tala med oss. Socialdemokraten sa sedan till dem med en mästrande och otrevlig ton att ta av sig klädseln och sa att de borde skämmas. Ironin i det hela gjorde att debatten bara blev roligare, och jag tog även upp historien i talarstolen. Illustrationen skapade givetvis en hel del debatt, och sju-klöverns debattörer gjorde bort sig mer än tidigare och blev ordentligt överkörda. Trotts detta blev även denna motion inte helt oväntat avslagen.

De andra motionerna (traditionella skolavslutningar, förbud mot tiggeri på offentlig plats, införa skolk-sms i kommunens skolor, införa slumpmässiga drogtester i skolan,utreda ett införande av terapihundar inom äldreomsorgen och att måla viadukter och plank vid Norrköpings infarter) blev det desto mindre debatt kring, och i vissa fall var det endast någon ledamot som helt utan argument gick upp och yrkade på avslag av den aktuella motionen.

Efter att Patrik Rubindal (SD) haft sitt anförande om hans och min motion om att införa skolk-sms i kommunens skolor fick vi gehör från folkpartiets ledamöter som precis som vi reagerade på kommunstyrelsens miss gällande sin argumentation mot motionen. Varken vi eller motionen försökte tvinga kommunens skolor att använda denna metod när skolorna skulle berätta för föräldrar eller vårdnadshavare att deras söner/döttrar inte befann sig på sin lektion. Motionen handlade om att alla skolor i kommunen skulle erbjuda just denna tjänst för dem som önskar.

En annan motion som skapade en riktigt intressant debatt var den som handlade om att utreda ett framtida användande av terapihundar inom den kommunala äldreomsorgen. När jag i början gick upp i talarstolen för att lyfta mina argument till varför kommunfullmäktige skulle bifalla motionen hade jag med mig ett urklipp från folkbladet om en labrador som används i Söderköping för detta ändamål. En efter en gick representanter från alliansens partier upp för att också yrka bifall till vår motion, vilket givetvis var mycket uppskattat. Efter att votering begärts slutade röstetalet med 42-43.

Även om alla åtta motioner avslogs kan dagen anses lyckad. Främst då detta bekräftat den bild jag har av hur sju-klöverns politiker agerar i olika kontroversiella frågor, men också då vi skapat debatt kring frågor som annars aldrig kunnat ta sig in i Norrköpings fullmäktigesal. En moderat ersättare kom efteråt fram för att visa sitt stöd, och även en socialdemokrat nämnde att han var glad över vårt engagemang och att någon vågade lyfta frågor som han inte vågade prata om. Precis som jag sagt tidigare till både våra egna väljare och personer med en annan politisk färg så kan jag lova en sak: Vi kommer aldrig att ge oss.

En motion av Ingvar Våxmo (SD) och en interpellation av mig anmäldes även under kvällen. De kan så småningom läsas här.

Annonser

One Response to Hård debatt under gårdagens kommunfullmäktige

  1. […] Wiechel om pajaskonsterna på sin blogg. Like this:GillaBli först att gilla denna post. […]

%d bloggare gillar detta: