Sverige förlorar 11 miljarder till EU

Sverige förlorade 11 miljarder kronor till EU förra året. Det är resultatet efter att både intäkter och utgifter till/från unionen har lagts samman. Sverige är det land i EU som förlorar mest på medlemskapet. Jag som tills för ett par år sedan var EU-förespråkare tycker att dessa summor är skrämmande höga och att acceptansen kring utgifterna är något att anmärka på.

Vad som också är märkligt är hur högt jordbruksstödet är. Syftet med unionen från första början är knappast att ge bönder, som i framförallt andra länder ofta producerar mer än vad som krävs, ska få stora summor pengar för att fortsätta den onödiga produktionen. Givetvis är det bra att svenska bönder som idag har det svårt att få verksamheten att gå runt får bidrag, men det skulle vara mycket mer kostnadseffektivt om detta sköttes på nationell nivå.

Det fanns främst tre skäl till varför jag var EU-förespråkare förr.

1. Fred. Detta var länge ett skäl till varför jag varit positiv till en union som idag tyvärr har spårat ur. Idag kan man dock fråga sig om inte unionen snarare gör folket i medlemsländerna ännu mer bittra på varandra när pengarna delas upp som de gör och när de styrande inom EU gör allt för att ta bort stora delar av vad som gör länderna unika.

2. Frihandel. Detta kan ske utan EU precis som förr. Det som kan ske idag är att olika medlemsländer kan bli överkörda när det motsäger sig vissa EU-regler.

3. Tätare samarbete. Även detta kan ske utan EU. För att ett tätt samarbete ska hålla och bli så bra som möjligt för alla parter är det viktigt att det sker på premissen att det är ett mellanstatligt samarbete istället för det överstatliga samarbetet som sker i och med dagens union.

Med dessa EU-kostnader. Med de kostnader som nyligen redovisats med hjälp av riksdagens utredningstjänst som pekar på att man kan spara in 106 miljarder på en Sverigedemokratisk invandringspolitik  (då är inte alla invandringsutgifter inräknade) är det lätt att förstå varför vår välfärd försämrats och varför pensionärernas villkor blivit sämre.

Varför öppnar inte sju-klöverns politiker ögonen?

Länkar: SVD, DN, SDS

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: