Senaste kommunfullmäktige

Delvis på grund av diverse turer kring Cornelia Dahlberg (SD) och hennes blogginlägg har jag väntat lite med ett inlägg om det senaste rätt hätska fullmäktigesammanträdet för en vecka sedan. Det har varit viktigt för mig att så många läsare som möjligt har kunnat ta del av vad det egentligen handlar om och vad jag skrev i det senaste inlägget. Även om det i grund och botten handlat om en simpel misstolkning (kanske medveten) från våra politiska motståndare har det slutat med ett enormt mediadrev.

Kommunfullmäktige den 24 oktober varade länge. Klockan 13.30 började höstens budgetdebatt och alla partier använde sin tid under debatten. Jag själv talade främst om att jag tyckte det var tråkigt att inget parti alls har kontaktat oss för att få stöd för sina frågor eller sin budget. På grund av alliansens vägran till samtal har vi tyvärr ingen riktig opposition i Norrköping vilket både vi Sverigedemokrater, delar av majoriteten och flera av alliansens väljare tycker är tråkigt. Jag skulle vilja kalla framförallt borgerligheten för hycklare då de på ett lokalt plan tidigare samarbetat med både Sveriges Pensionärers Intresseparti (SPI) och Ny Demokrati (NyD) förut, två partier som har flera likheter med oss, men trots detta vill alliansen överhuvudtaget inte prata med oss Sverigedemokrater. Jag betonade att partiernas vilja att få ett så brett stöd som möjligt för sina respektive budgetförslag inte verkade vara särskilt starkt. Uppenbarligen låter de hellre sina förslag bli nedröstade än att tillgodose sina väljares önskan om att försöka driva igenom den politik de gått till val på.

Cornelia talade senare under debatten om allt krångel i budgetförslagen. Tjocka buntar med papper skickades ut till ledamöter, ersättare och tjänstemän där mycket av texten återupprepades och i det stora fanns ett budskap: ”Norrköping fungerar jättebra och nu ska vi bli bättre.” Flera ledamöter tyckte det var märkligt att man kunde kritisera texterna som skrivits och ansåg att Cornelias inlägg var det märkligaste de varit med om.

Efter den långa och intensiva budgetdebatten var det dags för beslutsärenden. Först kom en motion från Teresa Carvalho (S) om att börja filma kommunfullmäktiges sammanträden. Det var givetvis en mycket bra motion och ett förslag som jag också tänkt lägga till kommunfullmäktige men avböjde då detta kom in. Med videoinspelade sammanträden minskas tröskeln mellan beslutsfattarna och invånarna, vilket i högsta grad är något vi Sverigedemokrater eftersträvar. Väl införstådd i hur det fungerar bland Norrköpings politiskt korrekta elit förstår jag att detta även var det bästa för kommunen då motionen med all sannolikhet skulle avslagits om den kom ifrån mig som Sverigedemokrat. Motionen blev bifallen med ett förtydligande om att det ansågs vara ett symboliskt bifall och att kommunen skulle införa detta när det ansågs finnas pengar över. Även nästa motion kom från Teresa Carvalho och Morgan Eklund (S). Denna gång handlade det om en utredning av kommunens programvara inom dataverksamheten.

Nästa motion till debatt var skriven av undertecknad och handlade om att alla partier, på samma grund ska få insyn i kommunens alla styrelser och nämnder. Det tillhör i mina ögon en demokrati att se till att även mindre partier har rätt till att följa alla de viktiga samtal och debatter som förs inom kommunens verksamheter. Vi respekterar självklart att alla partier inte har platser i dessa, även om det känns lite tråkigt när Vänsterpartiet som fick 19 röster mer än oss och Kristdemokraterna som fick 1088 röster mindre än oss får platser i dessa men inte vi. En simpel insynsplats, som inte kostar kommunen någonting, bör rimligtvis inte vara något problem kan man tycka. Detta håller dock inte sjuklöverns politiker med om. De ansåg att vi lika gärna kunde läsa de protokoll som förts från alla dessa sammanträden. Motionen avslogs, och jag frågar mig då fortfarande, varför är de så rädda för att vi ska få samma insyn som alla andra? Hur kan våra politiska motståndare ha mage att kritisera oss för att inte lägga en budget ett år efter inträde i kommunpolitiken och utan full insyn i kommunens arbete?

Min mest kontroversiella motion om att införa ett mångkulturellt bokslut var nästa ärende. Med mångkulturellt bokslut menar vi på att kommunen årligen ska redovisa negativa och positiva aspekter för den senare tidens invandring till kommunen, främst ur ett ekonomiskt perspektiv. Varför det är kontroversiellt att redovisa för kommuninvånarna vad deras skattepengar används till är för mig en gåta, men det får man leva med i ett land där allt kring invandringens negativa konsekvenser tabubeläggs. Sjuklövern verkar inte förstå att all politik handlar om just prioriteringar, och för att prioritera rätt bör givetvis också siffror redovisas för invandringen.

Delar av kommunfullmäktiges sammanträde bevittnades och filmades av Johan Karlsson (SD) och Jonas Andersson (SD) från Linköping. Att de filmade delar av fullmäktige verkade skapa ett stort intresse bland journalisten från Norrköpings Tidningar samt flera ledamöter som var på plats. Märkligt tycker nog de flesta som var med, inte minst eftersom vi just klubbat igenom att fullmäktige skulle spelas in i framtiden.

Johan och Jonas beskrev vårt sammanträde som skrämmande. De blev chockade över sandlådenivån bland Norrköpings sjuklöver samt alla absurda och osmakliga antydanden. De sa sig båda vara oerhört glada över att sitta i fullmäktige i Linköping istället för Norrköping. Förhoppningsvis får sjuklövern i framtiden se sitt agerande på film om de inte redan idag insett hur de beter sig. Då, om inte redan kommer de att skämmas.

Jonas skrev ett blogginlägg om besöket som kan läsas här. Norrköpings Tidningar har skrivit några dåliga och vridna artiklar om sammanträdet som kan läsas här och här.

Vid fullmäktige anmäldes en ny motion samt en interpellation av mig som kan läsas här.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: