Årets sista fullmäktige

Måndagen den 19 december hölls årets sista kommunfullmäktigesammanträde i Norrköping. Innan själva sammanträdet fick alla ledamöter, ersättare och åhörare skåda ett traditionsenligt luciatåg. Det var såklart kul för oss ledamöter att se detta, vilket även kan ses som en påminnelse om hur viktigt det är med gemensamma traditioner. Oavsett partifärg är denna historiska tradition något som förenar oss.

Det första ärendet som kom upp för diskussion handlade om en planeringsstrategi för området Skärblacka. Det är såklart intressant, men för oss som inte bor i området är det svårt att fatta bra beslut för alla dem som lagt sin röst på oss utan bättre insyn. Detta kan ses som ett tydligt exempel på varför det är skamligt att de övriga partierna inte låter oss ha insyn i kommunens styrelser och nämnder. Insyn i dessa skulle underlätta för oss att fatta rätt beslut och det skulle inte innebära någon kostnad eller extra arbete för kommunen.

Innan motionerna skulle upp för debatt beslutades det att ändra beräkningen av den årliga kontrollavgiften och timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet vilket resulterade i en höjning. Det tecknades ett hyresavtal i ”Kvarteret Aspängen 5” som handlade om 12 lägenheter för äldre behövande och till sist beslutades det att inte genomföra tidigare besparingskrav för Räddningstjänsten Östra Östergötland.

Den första motionen under dagen kom ifrån Morgan Eklund (S), och handlade om att utreda modeller för en långsiktig budgethantering i nämnder och enheter. Debatten kring detta var minst sagt intressant, då främst eftersom vänstermajoriteten med Socialdemokraterna i spetsen i kommunstyrelsen var emot motionen. Eklund gick alltså emot partilinjen i denna fråga, och då allianspartierna stödde hans förslag fanns det en chans att den kunde gå igenom eftersom även vi Sverigedemokrater stödde motionen. Antagligen på grund av rädslan för en förlust gick kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) själv upp och backade från vad som tidigare sagts och yrkade istället på ett bifall. Detta var ett av flera exempel under dagen som pekar på att de tre vänsterpartiernas ledamöter ser Stjernkvist som något av en gud eftersom samtliga vips helt plötsligt var för motionen. Partipiskan viner och likt en rädd fårflock följer de honom dit han pekar.

Nästa motion var skriven av Bengt Ekström (KD) och handlade om att ha gemensam marknadsföring med SMHI. Det är ett jättebra initiativ som kan innebära bra publicitet för Norrköpings kommun samtidigt som utökade samarbeten med andra verksamheter är positivt. Jag valde att i ett kort anförande säga detta och samtidigt yrka bifall på att-sats 1 och 3. Att-sats 2 handlade om att visa vädret på lämpliga ställen i kommunen vilket förvisso kan vara bra, men det var inget vi i dagens ekonomiska läge vill prioritera. Vänstermajoriteten lyckades avslå motionen.

Dagens sista motion för debatt kom ifrån mig och handlade om att införa ett diskussionsforum på kommunens hemsida. Kommunstyrelsen ville avslå motionen vilket också stöddes av de ledamöter som gick upp i talarstolen. Deras huvudargument var att det inte är kommunens uppgift att politikerna ska föra en dialog med väljarna utan att det låg på partiernas bord. Jag var dock redan i mitt öppningsanförande tydlig med att det ena inte utesluter det andra och att kommunens hemsida är en självklar plats där folk söker sig för att diskutera eller ta reda på aktuella händelser i kommunen. Jag påtalade även att det är bra att kommunen gjort en satsning på sociala medier, men att detta främst når de yngre generationerna medan de äldre generationerna gärna diskuterar på Norrköping kommuns hemsida. Motionen avslogs.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: