Kommunfullmäktige 27/2

Nu har mediadrevet äntligen lagt sig efter den stora nyheten om att några anklagar mig för dumheter. Trots att jag inte är misstänkt för något, och det endast handlar om en anmälan, vilket vem som helst kan göra med eller utan grunder, verkar vissa se detta (medier inkluderade) som om jag redan vore dömd. På grund av några enskilda personers egen inkompetens och misslyckande har detta endast resulterat i negativ publicitet gentemot Sverigedemokraterna och inte minst mig. Dock måste jag säga att jag uppskattar alla de kommentarer och samtal jag har fått från partivänner i hela landet och andra som visat att de inte tror på de grundlösa anklagelserna. Men men… nu finns det i alla fall lite tid över att skriva om senaste fullmäktigesammanträdet i Norrköping, och jag ska nu på nytt fokusera på vad fokus borde ligga på, nämligen politik.

Innan fullmäktige började fick alla ledamöter chansen att göra ett företagsbesök. Det var mycket givande, och jag fick själv, tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Li Teske (S), besöka ett företag som heter Anpros som ligger vid Kolmården. Anpros sysslar med slipning och tillverkning av specialverktyg (som fräsar och borrar), oftast använda av andra industrier. Det var mycket intressant att få se en del av det vanliga arbete som man ofta inte tänker på. För min egen del var det också intressant att höra vad de hade för synpunkter på företagande och jag fick mina åsikter om att det idag är alldeles för dyrt att anställa bekräftade. Kort och gott var det ett trevligt besök och jag ser redan fram emot framtida företagsbesök.

Det var sedan ett kort fullmäktigesammanträde och fyra av mina motioner togs upp för debatt och beslut. Samtliga var bordlagda sedan det föregående sammanträdet när jag tyvärr inte kunde närvara på grund av partistyrelsemöte i Stockholm. Första motionen handlade om att öka marknadsföringen av rådgivning till småföretagare. Redan idag finns det rådgivning av olika föreningar som får stöd från kommunen men det är min bestämda uppfattning, som dessutom har företagarfrågor som favoritämne, att marknadsföringen är av detta är bristfällig. Jag föreslog bland annat i motionen att kommunens anställda, som ofta har många bra företagaridéer, skulle få information om den hjälp som finns om de skulle vilja starta ett eget företag. Tyvärr, i sann socialistisk anda, ansågs motionen helt obefogat vara tillgodosedd.

Nästa motion handlade om att samtliga fordon som kommunen köper in ska utrustas med alkolås och att de fordon som idag finns i kommunens ägo så småningom skall utrustas med det. Detta är en viktig aspekt, anser jag, för en kommun som vill visa att ingen i kommunens tjänst kör rattfull. Det är viktigt att också sänka den risk som finns för olyckor i trafiken, som allt för ofta är alkoholrelaterad. I vanlig ordning avslogs motionen, med motiveringen att det skulle kosta för mycket.

Den tredje motionen handlade om att införa värdighetsgarantier för alla äldre som bor i särskilt boende i Norrköping. Värdighetsgarantier håller på att plockas fram, vilket är bra, men jag anser ändå att de två konkreta förslag som jag framfört i motionen är oerhört viktiga: Ut och gå garanti och parboendegaranti. På grund av att det redan tidigare diskuterats kring parboendegaranti i Norrköping passade två representanter från borgerligheten att klanka ned på motionen, men jag var snabb med att ifrågasätta hur det kunde vara fel att använda några enstaka minuter av fullmäktiges tid till att försvara äldres rättigheter som borde vara självklara men som inte är det i Norrköping. Tyvärr var det tyst därefter. Vänsterpartiets avgående kommunalråd Kerstin Hildebrand vägrade ännu en gång att svara på min konkreta fråga om alla äldre i framtiden skulle garanteras att få komma ut i den friska luften. Motionen ansågs, igen helt obefogat, tillgodosedd.

Sista motionen handlade om att införa sprinklersystem i kommunens äldreboenden. Jag yrkade på bifall till att-satsen om att alla äldreboenden i kommunen skulle utrustas med det i framtiden men fick genast påhopp ifrån Bengt Cete (MP) som ansåg att det var ekonomiskt oansvarigt då vi inte redovisat kostnaderna i en budget. Märkligt nog förstod varken han eller många andra att eftersom det inte fanns någon tidsgräns i att-satsen så behöver inte det utföras just nu. Det är snarare något som ska genomföras någon gång i framtiden. Motionen avslogs och ansågs delvis tillgodosedd.

Sista gången för mig i talarstolen under dagen var när min interpellation om kommunens brottsförebyggande verksamhet skulle besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Li Teske (S). Jag blev för första gången efter en egen interpellation nöjd med svaret och har nu fått en bättre inblick i de brottsförebyggande verksamheter som kommunen idag jobbar med. Den informationen kommer komma väl till pass när vi i framtiden ska påbörja det omfattande budgetarbetet.

En interpellation av mig, Cornelia Dahlberg (SD) och Ingvar Våxmo (SD) anmäldes även vid sammanträdet och handlar om villaägare i Norrköping ska tvingas bekosta kommunens vägarbete i framtiden och varför om svaret är ja.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: