Kommunfullmäktige i Norrköping 18/6

Sista kommunfullmäktige innan sommaruppehållet hölls måndagen den 18 juni. Denna gång togs ingen motion av Sverigedemokraterna upp för debatt vilket nu för tiden är ganska ovanligt. Trots detta hade Sverigedemokraternas representanter som vanligt en hög närvaro i debatten.

Ett beslut om att börja TV-sända kommunfullmäktige togs, vilket egentligen redan var gjort då det ursprungligen kommer ifrån en motion från Theresa Carvalho (S). Det är på tiden att fullmäktige i en av Sveriges största städer filmas och läggs ut på nätet så detta var minst sagt efterlängtat. Förslag till beslut var att TV-sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden påbörjas senast januari 2013 samt att ärendet skickas till kommunstyrelsens budgetberedning för hantering av utökad budgetram samt investeringsanslag. Theresa själv valde dock att yrka bifall med ändringsyrkandet om att istället för att slå fast ett datum för när det ska vara klart låta det stå ”så snart som möjligt.” Detta var en idé som Sverigedemokraterna nappade på men jag valde att ändå gå upp och yrka på att det både skulle stå att det senast skulle vara klart i januari 2013 och att det skulle ske så snart som möjligt. Theresas ändringsyrkande blev inte helt oväntat det slutgiltiga beslutet.

Senare hölls en diskussion om kommunens energiplan, varpå Cornelia Dahlberg (SD) gick upp för att prata om att det är tråkigt att kommunen har satt käppar i hjulen för att nå målen för en 100 procenttig biogasdrift. Vi Sverigedemokrater är som bekant mycket positiva till biogas, vilket är något vi pratade om vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet. Tyvärr valde fullmäktige då att stoppa byggnationen av en biogasanläggning.

När det var dags för dagens tre motioner var det en som var lite extra omdiskuterad, och den handlade om att kommunen skulle dela ut smågrisar för att öka självförsörjningen i kommunen. Många såg det lite som en plojmotion dock belyste den någonting som är oerhört viktigt i en tid då allt färre personer väljer att producera eget livsmedel. Förutom motionärerna Bengt Cete (MP) och Håkan Thornell (C) valde jag och Cornelia att också gå upp i talarstolen för att yrka bifall till motionen. Cornelia poängterade vikten av att kanske utöka det hela med andra djur, vilket kan öka intresset för självförsörjning. Jag talade om hur illa det kunde gå om fullmäktige valde att avslå motionen då att-satsen var att utreda möjligheten att stimulera till egen livsmedelsproduktion enligt den i motionen föreslagna modellen eller i annan form. Motionen avslogs. Av den anledningen ser jag som att de övriga partierna, från vänster till höger, inte vill att kommunen ska stimulera till egen livsmedelsproduktion överhuvudtaget.

Fyra interpellationer togs sedan upp, varav en kom ifrån mig och handlade om varför kollektivtrafiken inte är anpassat för funktionshindrade. Det blev ett relativt bra svar men trots allt undrar jag hur kommunen kan bygga ut spårvägen för hundratals miljoner kronor samtidigt som det anses för dyrt att göra ett antal buss- och spårvagnshållplatser handikappanpassade.

Vid fullmäktiges avslut avtackades kommunfullmäktiges ordförande Li Teske (S) som jag anser ha gjort ett bra jobb som ordförande. Fyra motioner från oss Sverigedemokrater anmäldes även och kan som vanligt läsas här. Två interpellationer har också lämnats in och går att läsa här.

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: