Att förstå EU:s bulldozerpolitik

Nu ska det skrivas om ännu fler prioriteringar. Denna gång handlar det om EU, ett projekt som få personer förstår hur det är uppbyggt eller funkar. Inte heller är särskilt många intresserade av den politik som förs där eller om vad som händer i denna gigantiska åsiktsapparat egentligen. Att de allra flesta beslut som fattas i Sveriges riksdag från början kommer ifrån EU tycks också vara överraskande för många.

Jag kan erkänna det pinsamma med att jag en gång varit EU-förespråkare, och till och med var det när jag tog steget till att bli medlem i Sverigedemokraterna. Tack vare mer kunskap har jag kommit på bättre tankar. Jag vill idag vara med och försöka få folk att förstå att Sveriges lagar och våra politiska beslut idag står under EU. Om det är en tvist mellan en EU-lag och en svensk lag gäller EU-lagen och då ofta precis som de ser ut men inte alltid. Ibland ska EU-reglerna göras om till svensk lagstiftning vilket också gör att det inte alltid syns att lagen i själva verket kommer från EU. Miljontals människor runt om i Europa blir alltså överkörda av en enorm politisk robot som tenderar att gå längre och längre ifrån demokratin och verklighetens folk. Makt fördelas mellan personer utan att det Europeiska folket har fått rösta om det. Detta blir allt mer tydligt när nästan ingen person på gatan vet att Herman van Rompuy är EU:s president. Inte så konstigt, vi har ju som sagt inte röstat i något presidentval.

EU kostar Sverige årligen 31,3 miljarder kronor. Dvs. 2,6 miljarder per månad eller 85,7 miljoner kronor varje dag. Vi är det land som förlorar allra mest på EU-medlemskapet, men om detta är det tyst. Från att ha varit ett mellanstatligt samarbete utan tvång har det gått till att ha blivit en överstatlig union som dessutom främst är styrd av tjänstemän.

Som vanligt är det enkelt att kunna säga att man är Sverigedemokrat. Vi är det enda seriösa alternativet i svensk politik som vill lämna EU. Vänsterpartiet, som troligtvis skulle vara för EU om det istället var ett socialistiskt projekt, röstade som påstådda EU-motståndare dock ja till att skriva in Sveriges medlemskap i grundlagen vilket tydliggör att de inte går att lita på i dessa frågor.

Geert Wilders skrev ett brev till Cecilia Malmström den 20 juli 2012 som tydligt beskriver något de flesta bör tänka på och av den anledningen citeras brevet nedan:

Banden mellan Holland och Sverige går långt tillbaka. Under århundraden handlade vi med spannmål, holländare hjälpte till med grundandet av Göteborg och äldre holländare tänker med varma känslor tillbaka på ‘det vita brödet’ från Sverige som markerade slutet på den långa, mörka ‘hungervintern’ i Holland 1944-1945.

Vi har hittills inte haft någon anledning att se på Sverige på något annat sätt än uppskattande.

Ändå verkar det som att vi nu måste betrakta detta vackra land med andra ögon. Du vill EU-dominans där andra vill frihet. Inte en enda holländare har röstat på dig. Vi vet inte vem du är. Vi känner dig inte, men du tvingar dina idéer på vårt folk.

Intervjun i Le Monde visar att du stämplar människor som är kritiska mot massinvandring eller islam som främlingsfientliga och populistiska. Det är tydligen vad du tänker om stora delar av den holländska befolkningen. Du har även höga tankar om den ‘akademiska världen’. Låt mig poängtera att dessa högt utbildade personer inte företräder någon annan än sig själva.

Jag uppmanar dig att inte blanda ihop din naiva multikulturella dröm med verkligheten. Kanske borde du bekanta dig med vad massinvandring betyder för miljoner holländare: nämligen mer kriminalitet, bidragsberoende, besvär/ bekymmer, alienation, problemskapande i undervisningen m.m.

Kanske är det en idé att flytta till ett islamiserat område. Inte på studiebesök ett par timmar, varefter du blir hämtad av en bil med chaufför, utan permanent. Islamiserade områden som Kanaleneiland (Utrecht), Transvaal (Haag) eller Rotterdam-Zuid lämpar sig utmärkt för detta ändamål. Kan vi hjälpa till att leta efter en bostad? Vi står gärna till tjänst med det. Du talar om‘kulturellt berikande’? Det borde du inte neka dig själv längre.

EU:s dominans motsäger vår urgamla längtan efter frihet och självständighet. Frihetspartiet, anser att den holländska befolkningen måste få bestämma över sina gränser och invandringspolitik. Vi lider av din absurda vägran att låta oss göra ens den minsta åtstramning av vår inresepolitik. Du vill inte ens begränsa antalet partners som man får ta in till Holland!

Din inblandning passar inte den holländska friheten och självständigheten. Därför uppmanar vi dig att sluta med det och avgå! Det skulle göra tiden som Holland behöver för att frigöra sig från Europeiska Unionen något mer uthärdlig.

Svar mottages tacksamt.
Med vänliga hälsningar,

Geert Wilders

Annonser

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: