Torgmöte med efterföljande kandidatskola

Söndagen den 23 september anordnades det planerade torgmötet i centrala Norrköping med anledning av det eskalerande våldet i de centrala delarna av staden. Talare på torgmötet var undertecknad som talade om vad partiet arbetar med lokalt för att förbättra det förebyggande och brottsbekämpande arbetet. Riksdagsman Kent Ekeroth som även är Sverigedemokraternas kriminalpolitiska talesperson och sitter i riksdagens justitieutskott fortsatte senare med ett längre anförande om vad partiet gör inom detta område på riksnivå.

Sverigedemokraterna i Norrköping har lagt flera kriminalpolitiska förslag som så småningom kommer att tas upp för debatt i kommunfullmäktige. Bara för att nämna några så vill Sverigedemokraterna att kommunen tar över delar av polisens administrativa arbetsbörda för att öka polisnärvaron i kommunen. SD Norrköping vill även starta ett nytt projekt för att tidigt fånga upp unga personer som misstänks för brott för att minska risken för återfall samt införa ett civilkuragepris som kommunen årligen delar ut till kommuninvånare som visat civilkurage. Alla motioner kan som vanligt läsas i sin helhet här. SD Norrköping har dessutom vid flera tillfällen ställt ansvariga politiker till svars i olika interpellationer som kan läsas här.

Kent Ekeroth hade senare ett längre anförande och betonade vikten av att skärpa brott och minska polisens byråkrati. Fokus låg dessutom på idén att införa enklare och billigare fängelser för personer som i slutändan ändå ska utvisas från landet. Likt olika modeller i USA föreslås Sverige också införa nolltoleransprojekt för att på riktigt ta tag i brottsligheten med hårdhandskarna.

Senare under dagen hölls ytterligare en träff med kandidatskolan i Linköping. Kandidatskolan har vi nu börjat med för att se till att våra kandidater är reda att företräda oss i fyra år efter nästa val. Givetvis var Kent Ekeroth med även här och pratade om hur Sverigedemokraternas valstrategi inför 2014 kommer att se ut samt hur valrörelsen ska finansieras. Det råder inget tvivel om att partiet, trots förbättrad ekonomi, är i stort behov av mer pengar efter de senaste valens framgångar och efter de förväntningar som finns av partiet.

Riksombudsman Stefan Jacobsson från SD Strängnäs fortsatte sedan med att föreläsa inför deltagarna. Stefan Jacobsson pratade om argumentationsteknik, marknadsföring, kroppsspråk, intervjuteknik samt vikten av utbildningar. Han berättade även att alla som kandiderar för oss kommer att få den hjälp de behöver för att bedriva en seriös politik, bland annat genom en pärm med en hel del dokument som är bra att ha. Vikten av kvalitet framför kvantitet lyftes fram, vilket dessutom deltagarna tyckte var rätt tänkt och vikten av att besöka och ta del av information från olika verksamheter för ett väl utfört arbete betonades.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: