Budgetfullmäktige 22/10

Måndagen den 22 oktober var det dags att presentera och fastslå en budget för 2013 samt plan för 2014-2016. Det var första gången som SD Norrköping lade ett eget förslag, ett förslag som var väl genomarbetat med stora satsningar på framförallt äldreomsorg, brottsbekämpning och företagande, men givetvis också på sammanhållning och skola. Såklart handlar all politik om prioriteringar, och man kan inte ge allt till alla.

Kommunfullmäktigegruppen var beredd på att ta emot mycket kritik, men föga förvånande uteblev den mesta kritiken, bortsett ifrån Miljöpartiets kommunalråd Bengt Cete som hävdade att delar var ofinansierat och att vi inte presenterade någon investeringsbudget. Som exempel på ofinansierade tidigare förslag radade han upp kostnadskalkyler på en rad olika förslag, som förvisso var bra, dock hade han missat det viktigaste. Han hade inte gått igenom och kollat på våra att-satser utan läste tydligen enbart titlarna på våra motioner. Ett exempel är vår motion om att öka kameraövervakningen. Det är ingen hemlighet att vi vill sätta upp övervakningskameror där det finns behov, men i motionen är våra förslag till beslut att ansöka till länsstyrelsen för att sätta upp kameror vid skolor och problemområden samt att i samråd med närpolisen utreda var det finns ytterligare behov. Alltså står det ingenstans att vi ska bekosta uppsättningen av fler kameror.

Det stämmer att Sverigedemokraterna inte presenterade någon investeringsbudget. Dock finns det skäl till detta, som man inte kan bortse ifrån. Sverigedemokraterna är inte invalda i någon av kommunens nämnder. Inte heller har vi rätt till insyn i nämnderna, vilket kan tyckas vara självklart i en kommun som säger sig värna om demokratin. Av den anledningen har vi presenterat våra visioner i budgeten samt kommer med ett flertal konkreta förslag.

Här är några av våra förslag som presenterades:

Företagande/sysselsättning: Sverigedemokraterna vill som enda parti halvera parkeringsavgifterna i centrum. Vi vill även motverka ytterligare avgiftshöjningar för kommunens småföretagare samt införa en företagslots i Norrköpings kommun. Himmelstalundsbadet skall rustas upp och kompletteras med en busshållplats och en entréavgift skall inrättas för att möjliggöra finansieringen av driften. 10 miljoner kronor överförs från ekonomiskt bistånd för att istället anställa långtidsarbetslösa med finansieringshjälp av arbetsförmedlingen och Norrköping utökar antalet praktikplatser inom kommunens verksamheter för ungdomar.

Handikapp- och äldreomsorg: Kommunen inför ut och gå garanti, parboendegaranti, Lagen om valfrihet samt en äldre- och handikappsombudsman. Personer med funktionshinder som är i behov av färdtjänst skall även få rätt att köpa tätortskort istället för länskort för att på så sätt spara 3000 kronor om året. Sprinklersystem skall sättas upp i samtliga äldreboenden för att öka brandsäkerheten.

Brottsbekämpning: Kommunen tar över delar av polisens administrativa arbetsbörda, ett nytt projekt där olika samhällsorgan samarbetar påbörjas för att tidigt fånga upp unga som är på väg in i kriminalitet och kameraövervakningsmöjligheter ses över. Kommunen börjar med att årligen dela ut ett civilkuragepris till värdiga kommuninvånare.

Förutom att vi skjuter till extra pengar till detta finansieras flera av våra satsningar genom att vi slopar onödiga projekt som ”måltidsinspiratör”, ”mina timmar” och att vi inte längre skall vara ett förvaltningsområde för det finska språket. Vi vill även minska alla politikerarvoden med 20%, avskaffa ett oppositionsråd samt minska mandatstödet med 15000 kronor per år och mandat. Dessa besparingar lägger vi istället på att öka lärarlönerna.

Vi föreslog mer pengar än kommunstyrelsen på följande nämnder:

Vård och omsorgsnämnden + 21 111 000 kr
Tekniska nämnden + 9 552 000 kr
Barn- och ungdomsnämnden + 7 312 000 kr
Socialnämnden + 4 378 000 kr
Gymnasienämnden + 3 358 000 kr
Stadsplaneringsnämnden + 2 870 000 kr
Byggnads- och miljöskyddsnämnden + 180 000 kr

Ni kan läsa och ladda ned vår budget för 2013-2016.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: