Använd hårdhandskarna mot gängkriminaliteten

Det senaste året har Norrköpings kommun drabbats av en våldsvåg mer påtaglig än någonsin tidigare. Skottlossningar, som förr kunde betraktas som sällsynt, har blivit något man läser om allt oftare. Gängkriminaliteten har flyttat in till de centrala delarna av Norrköping. Om denna trend fortsätter kommer otryggheten breda ut sig än mer, vilket lär skapa problem inom många samhällsområden.

Den negativa utvecklingen är inte bara en del av en allt mer omfattande globalisering, utan även ett resultat av styrande politikers förda politik och deras ovilja till att tänka om. Norrköping och samhället är i stort behov av att följa med i utvecklingen och sluta stå och stampa på samma ställe. Därvid krävs också stora förändringar och nya satsningar för att förebygga brott.

Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i samhället men begränsas idag i sitt arbete. I genomsnitt ägnar en polis endast fem minuter per dag åt fotpatrullering. Det handlar alltså om bara en procent av arbetstiden. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, något som andra personer än utbildade poliser rimligtvis borde kunna sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill, vilket är det verkligt polisiära arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning.

Trots att antalet poliser ökat med 16 procent mellan åren 2006-2010 och att polisen har fått 3,4 miljarder i ökade anslag har polisnärvaron och tryggheten i samhället inte ökat. Nyanställda poliser har istället hamnat bakom skrivborden där de fått sköta saker som att bemanna reception och svara i telefon, lämna ut hittegods eller skriva ut förhör.

Under parollen ”Inga fler papperspoliser” har Sverigedemokraterna sedan i våras arbetat med att lyfta upp problematiken med ineffektivitet och omfattande byråkrati inom kriminalpolitiken och brottsbekämpningen. Kampanjen är även en del i det arbete vi gör i de olika parlamentariska församlingarna. I riksdagen har Sverigedemokraterna lagt många förslag för att rätta till den misslyckade kriminalpolitiken. Förslagen, som bland annat handlar om att minska byråkratin och skärpa straffen, har dessvärre mötts med nonchalans från de övriga sju partierna.

I Norrköping har vi som enda parti kommit med konkreta förslag för att få bukt på den senaste tidens våldsvåg. Det handlar om att vi vill öka kameraövervakningen, där det finns ett behov, belöna kommuninvånare som visat civilkurage, låta kommunen ta över delar av polisens administrativa arbetsbörda, samt tidigt fånga upp unga personer som är på väg in i kriminalitet.

Sverigedemokraterna vill förverkliga en effektivt arbetande polis, som finns nära folket. Låt polisen göra det de är bäst på. Låt polisen bekämpa brottslighet och skapa trygghet i människors vardag!

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: