Kommunfullmäktige 26 november

03 december 2012

Även vid kommunfullmäktigesammanträdet i november visade sig Sverigedemokraterna vara det parti som står närmast kommuninvånarna. Det var minst sagt tydligt vid ett ärende där politikerarvoden debatterades. Övriga partier röstade för kraftiga höjningar av dessa arvoden, även om det fanns en del avvikande politiker bland alliansen. Sverigedemokraterna var ensamma om ett motstånd till dessa höjningar, vilket kan tyckas vara självklart när äldreboenden och skolor läggs ned.

Läs hela inlägget här »