Kommunfullmäktige 26 november

Även vid kommunfullmäktigesammanträdet i november visade sig Sverigedemokraterna vara det parti som står närmast kommuninvånarna. Det var minst sagt tydligt vid ett ärende där politikerarvoden debatterades. Övriga partier röstade för kraftiga höjningar av dessa arvoden, även om det fanns en del avvikande politiker bland alliansen. Sverigedemokraterna var ensamma om ett motstånd till dessa höjningar, vilket kan tyckas vara självklart när äldreboenden och skolor läggs ned.

Samtidigt som materialkostnaden per elev sänkts till 30 kronor per elev/termin och kommunen fortsätter att vara en låglönekommun kan vi Sverigedemokrater aldrig acceptera att styrande politiker får sina arvoden höjda, vilket vid detta sammanträde tyvärr blev till verklighet. Även tidigare har Sverigedemokraterna velat minska kostnaderna för politiken. Vid den senaste budgetdebatten yrkade vi på en minskning av alla politikerarvoden med 20%, sänkt mandatstöd för alla politiska partier med 15 000 kronor per mandat, parti och år samt ett avskaffande av ett oppositionsråd. Dessa besparingar ville Sverigedemokraterna istället skulle gå till höjda lärarlöner. SD Norrköping har även tidigare motionerat om att minska kommunfullmäktige, som idag är landets största (i förhållande till folkmängd), med 20 ledamöter.

Ett annat intressant ärende som debatterades var en motion av mig och Ingvar Våxmo (SD) som handlade om att kommuninvånare som visat civilkurage skulle hedras med ett pris precis som duktiga idrottare idag prisas för sina talanger. Föga förvånande var det enbart Sverigedemokraterna som såg detta som ett bra förslag då övriga ledamöter röstade emot förslaget. Cornelia Dahlberg (SD) försvarade bland annat motionen i ett inlägg där hon berättade om en vän som varit vittne till ett bråk och som efteråt rekommenderades att inte vittna, med tanke på vem en av de inblandade var. Motionen röstades som sagt ned av övriga partier.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: