Idag avgörs bygget i Strömparken

Det har hänt mycket sedan i våras när vi Sverigedemokrater först lämnade in en interpellation om det tänkta husbygget i Strömparken. Vi var då ensamma motståndare till stadsplaneringsnämndens planer och ville ha svar från ansvariga politiker om varför beslutet fattades bakom slutna dörrar i en nämnd där inte alla partier har samma rätt till insyn. Vi ville ställa de styrande politikerna till svars varför de var tvungna att bygga huset just i Strömparken och varför de inte ville bevara och vårda våra få kvarvarande grönområden i centrala Norrköping.

Vi tydliggjorde vårt önskemål om att frågan öppet skulle debatteras bland invånarna och beslutas om i Kommunfullmäktige. En detaljplan ska alltid antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får ge kommunstyrelsen eller berörd nämnd i uppdrag att anta en plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. Ingen seriös politiker kan på fullaste allvar påstå att husbygget i Strömparken, som är ett av Norrköpings få centrala grönområden, inte är av stor vikt.

Trots att flera politiker har svängt i frågan och nu i likhet med oss vill bevara parken, kommer många förtroendevalda att rösta ja till husbygget. Detta utan att någon miljökonsekvensbeskrivning har gjorts vilket svensk lagstiftning kräver. Med andra ord kommer de folkvalda som röstar för husbygget att strunta i de svenska lagarna. Samtidigt förväntas skattebetalarna i Norrköping stå för notan.

Argument som att detta skulle vara en bra affär har flitigt använts av förespråkare för bygget. Att kommunen säljer till sitt helägda dotterbolag är ingen hemlighet, men hur det skulle kunna vara en bra affär när kommunen både är köpare och säljare är märkligt – så länge kommunen inte väntar sig att de kommunala hyresgästerna ska stå för notan. Lika förvånande är påståendet om att företag skulle skrämmas av ett avslag på byggnationen. Vad som möjligtvis kan skrämma företag från att flytta till Norrköping är höga kommunala avgifter och att man struntar i att bevara våra vackra grönområden i de centrala delarna av staden.

Istället för att lägga massor av pengar på relativt få och dyra lägenheter, kanske kommunen och hyresbostäder skulle prioritera en upprustning av befintliga fastigheter som idag alltför ofta förfaller. Detta skulle troligtvis även göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i Norrköping eller göra att fler vill flytta till kommunen.

Nu har även nya uppgifter kommit fram. Den karta som presenterats inför politiker och kommuninvånare stämmer inte överens med hur verkligheten i området såg ut under 2002. Då var inte ens restaurangen Manesa planerad och på kartan ”från 2002” finns den med. Med denna information bör samtliga politiker, inte minst de ansvariga, backa från att besluta om något som uppenbarligen bygger på delvis falska grunder.

Tack vare en stark opinion och ett proffsigt arbete av föreningen Rädda Strömparken blir denna omröstning verklighet och av den anledningen hoppas vi att fler förtroendevalda väljer att lyssna till kommuninvånarna som gång på gång visat sig vilja bevara parken.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: