Kommunfullmäktige 25/2

I måndags samlades Norrköpings kommunpolitiker än en gång för kommunfullmäktige och innan mötet fick alla politiker chansen att gå på besök runt om i kommunens olika verksamheter. Själv fick jag besöka mitt förstahandsval – Arbetsmarknadsenheten, men mer om besöket kommer i ett senare inlägg.

Det första ärendet som skapade en relativt livlig debatt handlade om kommunfullmäktige skulle annonseras ut i tidningen Norrköpings-Magazinet. I handlingarna framgick inte att det skulle kosta kommunen 90 000 kronor, vilket gjorde att många, inklusive vi Sverigedemokrater, kände oss lurade av de ansvariga politikerna. Med en sådan stor summa pengar är det viktigt att alla korten ligger på bordet så att man vet vad konsekvenserna blir. All politik handlar som bekant om prioriteringar så tillsammans med politiker från diverse olika andra partier såg vi till att ärendet kunde återremitteras till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Nästa ärende var en motion från tre socialdemokrater och handlade om att ge sommarjobbsgaranti för elever som studerar vid kommunens omvårdnadsprogram samt barn- och fritidsprogram. Motionärerna föreslog även att eleverna efter avslutad gymnasieutbildning skulle få förtur till kommunens respektive vikariepool. Sverigedemokraterna var som enda parti i sin helhet motståndare till motionen. Inte för att vi tycker det är dåligt att garantera jobb, utan för att detta är helt fel väg att gå. Förtur och garantier innebär att någon också förlorar på det. Det handlar alltså om systematisk diskriminering av personer som inte valt dessa program. Dessa byråkratiska och orättvisa förslag slår i slutändan mot dem som redan har det svårast, men kanske tack vare kompetens eller hårt slit annars skulle haft chansen till en egen försörjning och dessutom vara mest lämpad för tjänsten.

Nästa ärende var en motion från mig och Cornelia Dahlberg (SD) och handlade om att inrätta ett brottsförebyggande projekt riktat mot unga. I talarstolen hävdades det att mycket av det som föreslagits redan fanns i kommunen, likväl ansågs det inte vara så i beredningen då de ville avslå den. Trots att flera studier pekat på hur bra liknande projekt fungerat, och trots att exempelvis socialdemokraterna i Malmö valt ett liknande projekt valde Socialdemokraterna och övriga partier alltså att avslå motionen.

Ännu en motion från mig kom upp och skapade troligtvis dagens hårdaste debatt. Motionen ansågs kontroversiell då förslag till beslut var att slopa all kommunalt finansierad modersmålsundervisning. Även detta förslag avslogs med olika motiveringar från olika partier. Vid denna motion skedde en del tråkigheter som kommunfullmäktiges kanske minst sympatiska ledamot stod för – Linda Snecker (V), som förutom att sitta i kommunstyrelsen även sitter i vänsterpartiets partistyrelse. Med flertalet otrevliga skratt och hån visade hon tydligt sin bristande respekt för oliktänkande. Beteendet kan tyckas vara lite ironiskt med tanke på hur hon tidigare gråtit ut i media om hur hemskt det är med näthat, vilket också är något hon själv bör tänka på när hon twittrar eller bloggar i framtiden.

Den sista motionen kom ifrån mig samt partivännerna Cornelia Dahlberg och Lennart Isaksson. Motionen handlade om att rusta upp Himmelstalundsbadet, rusta upp stranden intill badet, inrätta en busshållplats för ökad tillgänglighet samt införa en entréavgift och möjliggöra framtida arbetstillfällen. Inte helt oväntat röstades den ned av de övriga partierna även om man kunde ana ett visst stöd ifrån Centerpartiet.

Åke Bjerselius (M) interpellation om alla nya hastighetsskyltar skapade en långa och relativt livlig debatt. Fem miljoner kronor av skattebetalarnas pengar har nämligen slösats på att sätta upp mängder med vägskyltar vilket inte bara gör det extra jobbigt att hålla koll på hastigheten, utan även innebär högre utsläpp.

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: