Motion 1 – Alkolås

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 1 (anmäld 11-02-28).

Alkolås på kommunens fordon

I en majoritet av alla fall där någon omkommit i en trafikolycka har alkohol varit inblandat. Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickkontroller vilket är mycket allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor.

Norrköpings kommun ska vara en förebild. Norrköpings kommun bör även garantera sina medborgare att dem som är i kommunens tjänst inte heller bryter mot lagen eller utsätter någon annan människa för fara. Det kan tyckas vara en självklarhet att kommunens anställda inte ska vara alkoholpåverkade när de är i tjänst, men vi kan aldrig vara helt säkra på att så är fallet. Extra viktigt är att de kommunanställda som kör ett motordrivet fordon inte är påverkade av alkohol.

På sikt är det bra om hela landets fordon har alkolås, men som en början skulle Norrköping kommun kunna vara ett föredöme genom att se till att alla fordon som i framtiden köps in av kommunen är utrustade med alkolås.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i kommunens ägo skulle utrustas med alkolås.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: