Motion 4 – Inköp av hjärtstartare

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 4 (anmäld 11-02-28).

Köp in och placera ut hjärtstartare

När en person råkar ut för hjärtstillestånd krävs hjälp i form av att ambulanspersonal eller läkare snabbt finns på plats. Det kan dock variera hur lång tid det tar för sjukvårdspersonal att ta sig till den drabbade personen och ofta skulle vederbörande kunna räddas om de fick hjälp snabbare.

Varje år drabbas över 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp och ungefär 95 procent av dessa avlider. Många av dessa drabbas i offentliga miljöer. Chansen att överleva minskar med 10 procent för varje minut som går utan att den drabbade får någon hjälp. En hjärtstartare kan samtidigt öka möjligheten att överleva med 50 procent.

En hjärtstartare, eller automatisk extern defibrillator (AED), är en apparat som hjälper ett stillastående hjärta att starta igen. Till skillnad från utrustningen som finns på sjukhus, kräver en hjärtstartare inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den. Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet, kan med en hjärtstartare rädda livet på någon som drabbats av hjärtstopp.

Risken för att apparaten skall användas på ett felaktigt sätt är mycket liten och det finns en tydlig röstfunktion som ger användaren lätta instruktioner.

Flera kommuner i Sverige har redan köpt eller beställt hjärtstartare till sina verksamheter. I Norrköpings kommun finns det idag fem hjärtstartare utplacerade på olika platser, men endast två av dessa finns placerade innanför promenaderna. En hjärtstartare kostar ca 15 000 kronor.

Vi anser att kommunen bör köpa in och placera ut hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen, exempelvis på biblioteken, i varuhusen eller på äldreboenden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att köpa in och placera ut 10 hjärtstartare på strategiska platser i Norrköpings kommun.

Att det på kommunens hemsida ska finnas tydliga beskrivningar som visar var i kommunen man kan hitta hjärtstartare.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: