Motion 5 – Insynsplatser i styrelser och nämnder

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 5 (anmäld 11-02-28).

Insynsplatser i styrelser och nämnder

Ur både en demokratisk synpunkt och ur ett kommunpolitiskt perspektiv är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får någon direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Som kommunfullmäktigeledamot kan vem som helst se besluten tagna genom de förda protokollen, men tyvärr inte de argument som lyfts fram.

Resultatet av dagens system kan innebära att kommunfullmäktiges ledamöter som inte är representerade får en ofullständig informationsbild av de ärenden som tas upp i fullmäktige. Dessa partier tvingas då försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten genom långa debatter i kommunfullmäktige. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter deltar i alla beslut som avhandlas i kommunfullmäktige och förväntas stå till ansvar inför sina väljare för sina ställningstaganden. Att sätta sig in i den beslutsprocess med de underlag som presenteras i de handlingar som skickas ut inför varje kommunfullmäktigemöte är inte tillräckligt.

Införandet av insynsplatser kan leda till både en effektivisering och en besparing, jämfört med dagens system. Det skulle dessutom innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i Norrköping. De partier som inte informerats i olika nämnder och styrelser kan genom ett bifall av denna motion slippa ställa frågor som idag endast gör att fullmäktige drar ut på tiden.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder och kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats i dessa.

Att insynsplatserna inte ska vara arvoderade och utan yttranderätt.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: