Motion 7 – Drogtester i skolan

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 7 (anmäld 11-02-28).

Slumpmässiga drogtester i skolan

Droger är betydligt vanligare än vad många tror, och de senaste åren har användande av narkotikaklassade preparat ökat kraftigt. För många unga är det idag till och med lättare att få tag på droger än vad det är att få tag på alkohol.

De elever som fastnat i ett drogbehov behöver hjälp. Då gäller det att hjälp också finns tillgänglig för eleven innan missbruket gått för långt. Många människor som fastnat i missbruk erkänner det inte för sig själv och än mindre för andra.

För att i tid kunna stoppa det allt vanligare användandet av narkotika bör kommunens skolor ha möjlighet att utföra slumpmässiga drogtester. Det är en nödvändighet att skolhälsovården bl.a. fokuserar på ungdomars missbruk. För att fullt ut klara av detta krävs det också att skolan får befogenheter att agera.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att kommunfullmäktige beslutar att slumpmässiga drogtester kan få förekomma i kommunens skolor för att i ett tidigt stadium stoppa och förhindra drogproblem.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: