Motion 8 – Traditionella skolavslutningar

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 8 (anmäld 11-02-28).

Traditionella skolavslutningar

Många minns skolavslutningarna i kyrkan som en vacker och glädjefull ceremoni. Ofta har rektorn eller prästen fått chansen att säga några ord om året som gått eller om uppmuntran. Idag är det inte alltid så att barn får ha en traditionell skolavslutning i kyrkan, vilket inte bara gjort äldre elever besvikna, utan även föräldrar och släktingar.

Skolavslutningar i kyrkan har tidigare spelat en viktig roll i vårt samhälle där olika generationer har kunnat samlas kring gemensamma traditioner. Trots att det kan tyckas som en liten företeelse är det av yttersta vikt att dessa ceremonier kvarstår som en sammanhållande länk mellan olika generationer.

Kyrkan spelar en stor roll som kulturbärare. Både gammal som ung har haft chansen att samlas vid speciella högtider eller ceremonier. Eftersom skolavslutningar i kyrkan i alla tider har väckt goda känslor och fina minnen och eftersom skolavslutningar i kyrkan pågått under en mycket lång tid ser vi inte hur denna harmlösa tradition plötsligt ska anses vara kränkande.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att alla kommunala skolor i Norrköpings kommun bör anordna traditionella, kyrkliga skolavslutningar, för de elever och föräldrar som så önskar.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: