Motion 9 – Inför äldreombudsman

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 9 (anmäld 11-02-28).

Inför äldreombudsman i Norrköpings kommun

Sverigedemokraterna ser mycket positivt på Norrköping kommuns pensionärsråd . Vi ser det som en bra kanal för äldre att påverka sin vardag. Tyvärr finns det brister. Vi anser att det borde vara lättare för alla pensionärer i Norrköping att få kontakt med kommunen för att ställa frågor eller komma med synpunkter. En äldreombudsman skulle kunna tillgodose behoven bland de pensionärer som inte har fått göra sig hörda eller fått svar på sina frågor.

Äldreombudsmannen är till för både de äldre och deras anhöriga. Man ska kunna vända sig dit för frågor, önskemål eller synpunkter som rör kommunens äldreomsorg.  Äldreombudsmannen skall uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i Norrköping.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att Norrköpings kommun tillsätter en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till äldres frågor, önskemål och synpunkter.

Att äldreombudsmannen har närvaro- och yttranderätt vid Vård- och omsorgsnämndens sammanträden samt närvaro- och yttranderätt när Norrköping kommuns pensionärsråd sammanträder.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: