Motion 10 – Handlingar i digitalt format

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 10 (anmäld 11-03-31).

Handlingar i digitalt format

Världen och Sverige förändras. Vi har under de senaste åren och årtionden sett hur utvecklingen, och inte minst den digitala, gått framåt med stormsteg. Norrköpings kommun skulle kunna vinna mycket på ett nytt steg mot det digitala samhället och att kommunen fortfarande inte erbjuder de förtroendevalda handlingar via e-post är endast att betrakta som tråkigt och omodernt.

Förtroendevalda kan slippa gå runt med tjocka buntar med papper inför varje möte. Istället får de dokumenten via sin mejl bara några sekunder efter att det skickats ut. Handlingarna behöver aldrig skrivas ut, utan kan för dem som vill, läsas direkt på bärbara datorer eller på de allt vanligare läsplattorna.

Att vissa människor har mer att lära innan de fullt ut kan använda sig av de digitala verktyg vi har idag är förståeligt, men att så väl ekonomiska som miljömässiga besparingar kan nås genom att införa digitala handlingar till anställda i Norrköpings kommun är ett faktum.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att fullmäktige beslutar att de inom kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder, och övriga förtroendevalda i Norrköpings kommun ska ha möjligheten att få kommunhandlingar i digitalt format via e-post istället för i pappersformat.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: