Motion 13 – Terapihundar inom äldreomsorgen

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 13 (anmäld 11-03-31).

Terapihundar inom äldreomsorgen

Terapihundar är främst till för att förbättra livskvaliteten hos brukare och är specialtränade för att klara av socialterapeutiska uppgifter. Det är väl dokumenterat att samvaro med dessa hundar påverkar de äldres och andras hälsa positivt. Enligt svenska terapihundsföreningen kan en hund underlätta samtal, öka livsglädjen, lätta upp stämningen samt minska människors känsla av isolering och utanförskap. Ett flertal vetenskapliga undersökningar visar även att en terapihund kan sänka pulsen hos människor och kan fungera lugnande när man är stressad eller oroad.

I en avhandling har Ingmar Norling, som är docent vid sektionen för vårdforskning vid Sahlgrenska sjukhuset, visat att livskvaliteten höjs, depressionerna minskar samt att kolesterolvärden och blodtryck sjunker om de äldre har ett djur i sin närhet. I avhandlingen framgår det att äldre personer som har en hund att gå ut med lever ett aktivare liv och att vårdtagare på äldreboenden mår bra av att ha en hund i närheten. Brukare med Alzheimers sjukdom blir enligt Norling dessutom mindre deprimerade.

Tyvärr är det idag ganska ovanligt med hundar inom äldreomsorgen. När det förekommer är det ofta frivilliga organisationer som ställer upp med terapihundar till brukarna. I Avesta kommun infördes dock dessa år 2003 och det finns idag åtta terapihundar i kommunens tjänst. Projektet har ansetts lyckat av så väl brukare som vårdpersonal och år 2008 fick Avesta och Dalarna sina första diplomerade terapihundsteam.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att kommunfullmäktige ger vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med terapihundar skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen i Norrköping.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: