Motion 14 – Utbyggd infrastruktur för elfordon

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 14 (anmäld 11-03-31).

Utbyggd infrastruktur för elfordon

Norrköping bör vara en ren och grön stad, med mycket natur och lite utsläpp. Att vara en miljövänlig kommun behöver dock inte vara en motsats till en kommun med bra infrastruktur och goda möjligheter till att förflytta sig.

Malmö kommun har genom ett samarbete med Eon startat ett projekt som kallas ”E-mobility”. Projektets syfte är att stimulera användandet av elfordon i kommunen och målsättningen är att ersätta de fordon som idag drivs av diesel och bensin med eldrivna fordon.

”E-mobility” bygger i huvudsak på att laddstolpar uppförs i kommunen, men även att Malmö stad köper in elfordon. Intresset för liknande projekt har funnits på flera håll i landet, inte minst i de södra delarna där bland annat Region Skåne undersökt möjligheten till detta.

Norrköping har potential att i framtiden bli en allt grönare stad. Allt eftersom fler blir miljömedvetna och bensin- och dieselpriserna blir högre kommer utvecklingen gå till eldrivna fordon gå riktigt fort. Inom en snar framtid kommer fler kommuninvånare vilja ha möjligheten att köra elbil och då är det viktigt att det finns en möjlighet för invånarna att göra det.

Det finns stora möjligheter att öka användandet av elbilar, men tyvärr begränsas användandet på grund av frånvaron av laddstolpar. För att snabbt kunna ladda ett elfordon krävs det en laddstolpe som gör att batteriet laddas på några minuter. Med ett vanligt eluttag skulle en laddning kunna ta upp till 12 timmar.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till uppförande av laddstolpar i Norrköpings kommun.

Att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna till ett samarbetsprojekt liknande ”E-mobility”.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: