Motion 15 – Inför företagslots

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 15 (anmäld 11-05-02).

Inför en företagslots i Norrköpings kommun

Med Linköpings Universitet runt hörnet har Norrköpings kommun potential att bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner. Tyvärr utnyttjas inte den kunskap och de möjligheter som finns bland universitetsstudenterna fullt ut och det kan vara svårt för småföretagare eller andra med nya, friska idéer att etablera en verksamhet i kommunen.

Enligt svenskt näringsliv önskar tre av fem företagare en kontaktpunkt som hjälper dem hantera kommunens byråkrati. Företagarna vill ha en person att ta kontakt med, som vägleder bland förvaltningar, nämnder och blanketter.

Företagsklimatet skulle kunna förbättras genom en företagslots, där kommunen erbjuder hjälp och stöd till de företagare som behöver det. Företagslotsen kan underlätta för småföretagare genom att fungera som ett servicecenter och sammanföra allt ifrån tillståndsfrågor till direktkontakt med rätt personer och myndigheter inom Norrköpings kommun. Detta resulterar i kortare handläggningstider och färre myndighetskontakter för företagarna samtidigt som lotsarna driver på ärenden som ligger Norrköpings företagare varmt om hjärtat.

Ingen företagare i Norrköping ska behöva vara orolig för att inte få den hjälp eller det stöd som behövs för att driva, starta eller utöka sin verksamhet i kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att en företagslots inrättas i Norrköpings kommun med syfte att vara företagarens kontakt med kommunen genom att sammanföra de olika förvaltningarna.

Att företagslotsen ska driva på ärenden i kommunen och ha företagens behov i fokus.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: