Motion 17 – Marknadsföring av rådgivning för nyföretagare

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 17(anmäld 11-05-02).

Marknadsföring av rådgivning för nyföretagare i Norrköpings kommun

Utan småföretagen i Sverige skulle ekonomin stå stilla. År 2010 nyregistrerades totalt 65 072 företag i landet, varav 673 i Norrköpings kommun.

Redan idag finns det kostnadsfri rådgivning i kommunen för dem som önskar starta ett eget företag. Rådgivningen går bland annat att finna hos Nyföretagarcentrum i Norrköping och är redan sponsrat av Norrköpings kommun tillsammans med flera andra aktörer. Hjälpen som erbjuds består i att rådgivare stöttar personer med sina affärsidéer, frågor kring hur man gör en budget, marknadsföring och annat som handlar om att starta och driva ett eget företag.

Vi Sverigedemokrater ser oerhört positivt på att fler företag skapas, och att hjälp till dem som vill starta och driva företag erbjuds, men vi är övertygade om att kommuninvånarnas fulla företagarpotential ännu inte är uppnådd. Det finns många kommuninvånare som har fantasifulla affärsidéer som skulle kunna leda till bättre liv, inte bara för de enskilda personerna, utan även för kommunens gäster och andra kommuninvånare.

Arbetslösheten som i vissa delar av vår kommun är alltför hög skapar inte bara ekonomiskt svaga familjer, det skapar även segregation och utanförskap. Det är vår övertygelse att många av våra kommuninvånare som idag är arbetslösa kan skapa framgångsrika företag om de bara får chansen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun frekvent marknadsför möjligheterna till kostnadsfri rådgivning för dem som önskar starta och/eller driva eget företag.

Att marknadsföringen av kostnadsfri rådgivning för dem som önskar starta och/eller driva eget företag ska prioriteras inom kollektivtrafiken och områden där många människor rör sig.

Att de anställda i Norrköpings kommun årligen får information om tjänsterna som erbjuds av bland annat Nyföretagarcentrum i Norrköping.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: