Motion 19 – Tiggeriförbud

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 19 (anmäld 11-05-30).

Förbud mot tiggeri på offentlig plats i Norrköpings kommun

Under den senaste tiden har tiggeri uppenbarat sig i många av Sveriges större, medelstora och mindre städer. Även i Norrköping förekommer det att vissa människor tigger, trots att de precis som vem som helst kan få ekonomisk eller social hjälp och stöd från stat och kommun.

Emellanåt är tiggandet organiserat av utländska ligor, och ibland är det människor som fastnat i missbruk som tigger på våra gator eller inom kollektivtrafiken. Gällande de utländska ligorna som organiserat sig i Sverige handlar det främst om ligor från Östeuropa, som i flera fall även är inblandade i människohandel och andra grövre kriminella handlingar.

Polismyndigheten har vid ett flertal tillfällen styrkt att det ibland handlar om just utländska ligor (bland annat TT 2007-04-11 och SVT Östnytt 2009-04-13) som organiserar det offentliga tiggeriet. Den organiserade internationella brottsligheten kring området är även det huvudsakliga skälet till varför både Norge och Finland kraftigt överväger att förbjuda tiggeri på offentlig plats (Corren 2010-05-21 och SR 2010-05-24). Idag finns det ingen lagstiftning som kan hjälpa polisen att motverka tiggeri men med en lokal ordningsföreskrift som förbjuder offentligt tiggeri får polisen rätt att agera.

Både affärsidkare och kommuninvånare kan drabbas negativt av tiggeri i offentlig miljö då det för många innebär ett negativt och tråkigt inslag i gatubilden. De hårdast drabbade människorna tjänar inte heller på tiggeriet och fenomenet är allt för ofta ett fräckt sätt för kriminella ligor att utnyttja människor som redan är hårt utsatta.

Om denna verksamhet förbjuds kan polisen få en möjlighet att ingripa då tiggeri sker på bekostnad av tiggarnas egen hälsa och välstånd då många av dem i själva verket är slavar åt grovt kriminella. Sedan är vissa av de tiggare som inte fallit offer för människohandlare människor som lider av grovt missbruk och de bör istället få hjälp av socialtjänsten för att få ordning på sina liv. För att trivseln, välbefinnandet och tryggheten hos Norrköpings invånare ska öka anser vi att offentligt tiggeri inom kommunen ska förbjudas.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att det i kommunens ordningsstadga ska införas ett totalförbud mot tiggeri på offentlig plats samt på områden som kommunen likställer med offentlig plats.

Att förbudet inte gäller gatumusikanter, allmänna traditioner som påskkärringar, insamlingar för välgörenhet och annat som ger mer glans åt Norrköpings stadsbild.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: