Motion 20 – Modernare system för trygghetslarm

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 20 (anmäld 11-05-30).

Inför ett modernare och smidigare system för trygghetslarm i Norrköpings kommun

Idag är trygghetslarmen i Norrköpings kommun uppkopplade till brukarnas hemtelefon vilket är osmidigt av flera skäl. Dels är det ett omodernt system då samhället hela tiden utvecklas till det digitala och till det trådlösa. I takt med att vanlig telefoni i en allt större utsträckning försvinner, behövs en säker larmhantering som inte är beroende av hur bostadens telenät hos brukaren är uppbyggt.

Förutom de traditionella trygghetstelefonerna som är monterade hemma finns det även en del bärbara produkter med GSM och GPS ute på marknaden. Med bärbara larm kan brukare som reser få chansen att känna trygghet.

Phoniro Systems är ett företag som har trygghetstelefoner med GSM-system. Dessa kan fungera i brukarens sommarstuga, bostad eller någon annanstans eftersom det mobila nätet har dubblerad säkerhet. Om strömmen skulle försvinna finns det en inbyggd backup i upp till 7 dagar. Dessa trygghetstelefoner kan idag komplettera eller ersätta de befintliga trygghetstelefonerna som finns i Norrköpings kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att ge vård- och omsorgsnämnden i uppgift att undersöka möjligheten att byta ut eller komplettera det gamla systemet för trygghetslarm, som är uppkopplat till brukarens hemtelefon, till mobila trygghetstelefoner med inbyggd GPS eller liknande system.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: