Motion 21 – Sprinklersystem i äldreboenden

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 21 (anmäld 11-05-30).

Inför sprinklersystem i Norrköpings demens- och äldreboenden

Ett väl fungerande brandskydd kan rädda liv. Alla demens- och äldreboenden i Norrköping bör vara utrustade med sprinklersystem. Det är oacceptabelt att gamla i Norrköping skall utsättas för större risk att omkomma i en brand för att de flyttar in i ett av kommunens serviceboenden.

I Varbergs kommun genomfördes det en övning där räddningstjänsten simulerade en brand i ett demensboende för att se hur brandsäkerheten såg ut. I boendet fanns åtta brukare, som inte kunde utrymma lokalen själva, och förutom dem fanns två vårdare på plats. Övningen fick avslutas redan efter tolv minuter då hela avdelningen var rökfylld och de två vårdarna endast lyckades evakuera en av de åtta brukarna.

Övningen i Varberg resulterade att 20 miljoner kronor avsattes för att utrusta 20 äldreboenden med sprinklersystem. Ett sprinklersystem kostar mellan 100 och 150 kronor per kvadratmeter och förutom att försäkringspremien sänks kan kommunen spara pengar vid nybyggnation efter en sådan installation då exempelvis väggar kan byggas med lägre brandklass.

Vattenskadorna efter att ha släckt en brand blir också mindre. Enligt installationsföretaget NVS, som var först i Sverige med sprinklersystem krävs det sex till sju gånger mer vatten för att släcka en brand i en byggnad som saknar sprinklersystem än i en likadan byggnad med sprinklersystem.

Norrköpings kommun bör följa det goda exemplet. De äldres säkerhet kan inte ignoreras längre, deras säkerhet borde garanteras av kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppgift att kartlägga och utreda brandsäkerhetsutrustningen och utbildningen för personal anställd inom den kommunala demens- och äldreomsorgsverksamheten.

Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden i Norrköping som inte har sprinklersystem ska utrustas med det.

Att samtliga kommunala demens- och äldreboenden som i framtiden byggs inom Norrköpings kommun ska utrustas med sprinklersystem.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: