Motion 22 – Läsplattor

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 22 (anmäld 11-08-29).

Inköp av läsplattor och ändrad praxis gällande kommunala handlingar
Andra kommuner i landet visar vägen. Halmstad och Ystad har gjort bra satsningar som inneburit att respektive kommun idag sköts på både ett mer miljövänligt, effektivt och ekonomiskt hållbart sätt.

Tryckkostnader för handlingar och beslutsunderlag har i Halmstad skjutit i höjden de senaste åren och sedan april 2011 är samtliga kommunstyrelsedokument i kommunen digitaliserade. Visionen i denna kommun är att alla kommunpolitiker ska arbeta med läsplattor för att de sedan på sikt helt kan övergå till digitala handlingar. Då en I-pad kostar 4 139 kronor styck och lånas av politikerna är detta en investering för kommunen som på sikt kommer spara stora summor pengar.

I Ystad kommun räknar kommunen också med stora miljövinster och ekonomiska besparingar. Alla dokument som behövs inför kommunens sammanträden tillhandahålls via en läsplatta istället för att de trycks upp och skickas per post till varje ledamot som här i Norrköping. Beräkningarna från Ystad pekar på att de årliga besparingarna på pappershanteringen ligger på 230 000 kronor, minst. Förutom dessa besparingar ses det som en stor vinst då det innebär förenklad hantering. Totalt ska investeringen på ca 1,1 miljoner kronor betala sig på mindre än tre år.

I Norrköping har cirka 250 personer i nämnderna, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen sammanträden cirka 125 gånger per år. Detta innebär ungefär 3 900 utskick per år till kommunens alla ledamöter och ersättare. 3 900 utskick beräknas kosta 682 500 kronor och sedan tillkommer porto för brevutskick, verktyg och personal för hanteringen av utskicken. Totalt sett beräknas det hela kosta Norrköpings kommun cirka 850 000 kronor varje år. Om kommunen köpte så många som 250 I-pads skulle det medföra en engångskostnad på 1 034 750 kronor vilket betyder att kommunen redan efter två år sparat ungefär 665 250 kronor.

De som idag arbetar med utskicken har även andra arbetsuppgifter. I och med en digitalisering av handlingarna skulle dessa få mer tid till att sköta sina andra sysslor. Förutom ekonomiska och miljömässiga vinster innebär en övergång från de gamla pappersutskicken till digitala handlingar en stor effektivisering och förtroendevalda eller tjänstemän inom kommunen slipper gå runt med tjocka pappersbuntar inför varje sammanträde. Bara några sekunder efter att handlingarna skickats ut kan tjänstemän och förtroendevalda börja jobba och väljer då själva vad som är lönt att skriva ut och inte.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:
Att alla förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun i framtiden ska få kommunhandlingar i digitalt format via e-post och endast få dem i pappersformat efter begäran.

Att läsplattor köps in för att lånas ut till förtroendevalda och tjänstemän i Norrköpings kommun.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: