Motion 23 – Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 23 (anmäld 11-08-29).

Värdighetsgarantier för Norrköpings äldre

Pensionärerna i Sverige är alla unika och har bidragit till samhället på många vis. De äldre medborgarna, som har byggt upp den välfärd vi idag lever i, förtjänar respekt av kommunen och får inte bli behandlade som boskap.

Att få komma ut och känna vinden eller naturens olika dofter och följa årets olika årstider är djupt underskattat. Idag finns tyvärr många äldre som inte får komma ut varje dag och njuta av naturen och den friska luften. Enligt socialstyrelsen upplever upp emot hälften av brukarna inom äldreomsorgen att de inte får komma ut när de vill och endast en av fyra brukare är nöjda med sina möjligheter till frisk luft. Inom hemtjänsten är det idag just kring detta område som brukarna känner störst missnöje med.

Det är ovärdigt en modern och väl fungerande äldreomsorg att gamla inte garanteras daglig vistelse utomhus. Att mot sin vilja tvingas stanna inomhus en varm sommardag kan endast betraktas som grymt och liknar snarare något som sker i köttfabriker än vad som bör ske i den kommunala äldreomsorgen.

Sedan år 2006 innehåller socialtjänstförordningen en paragraf som säger att makar, sambor eller registrerade partners som har beviljats särskilt boende ska beredas plats i sammanboende om de så önskar. Detta gäller dessvärre inte när bara en partner har rätt till omsorg utan då är det upp till kommunens goda vilja om äldre par ska få fortsätta leva tillsammans på särskilt boende. Kommunerna har alltså sorgligt nog rätt att splittra äldre par mot deras vilja. Ensamheten kan bli mycket svår när man blir äldre och om man dessutom lever med en partner är det extra grymt av myndigheterna att separera ett par. En sådan händelse är mycket tragisk och kan även försämra hälsotillståndet för paret som drabbats.

Att som gammal bli separerad från sin man eller hustru bara för att den ena är i behov av vård och inte den andra är oacceptabelt i en modern kommun som säger sig värna om sina invånare. Även om det i dagsläget inte finns någon efterfrågan från en frisk partner att flytta in med en maka/make i ett särskilt boende, anser vi att det är självklart att Norrköping, likt 44 andra kommuner i Sverige, också garanterar att äldre ska få leva tillsammans med sin partner även under sina sista år i livet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att en ”ut och gå garanti” införs i Norrköpings kommun som garanterar äldre med hemtjänst eller brukare inom trygghets- och äldreboenden chansen att komma ut i den friska luften minst en timma varje dag.

Att en parboendegaranti införs i Norrköpings kommun som garanterar alla äldre i kommunen att få leva med sin partner även om bara den ena är i behov av att bo i ett särskilt boende.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: