Motion 24 – Utredning om kollektivtrafikens kostnader

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 24 (anmäld 11-09-26).

Utredning om kollektivtrafikens kostnader i Norrköping

Vi Sverigedemokrater har som ett kännetecken att våga belysa även hittills tabubelagda samhällsfrågor. Vi vågar lyfta fram sådant som andra politiker gärna mörkar om.

Vi vill nu att Norrköpings medborgare ska få reda på det viktigaste omkring spårvagnstrafiken, för att kunna bilda sig en verklighetstrogen uppfattning om fördelar respektive nackdelar med den. Vi föreslår en utredning, som ska innehålla nedanstående och där alla kostnader som Norrköpings kommun belastas med ska jämföras med alternativet busstrafik.

  1. Kostnader för de senaste årens inköp av spårvagnar och för beslutade nyinköp.
  2. Årskostnaden för underhåll och eventuella renoveringar av spårvagnarna.
  3. Årskostnaden för underhållet av spårvangsspåren.
  4. Kostnader för olyckor i samband med spårvagnstrafik.

Alternativet busstrafik kan vara:

A) Miljövänliga och avgasrenade bussar, drivna med biogasbränsle.

B) Hybridbussar, som idag testas i Umeå kommun. De har både en dieselmotor och en elmotor. Elmotorn drivs av batterier, som laddas på ca fem minuter vid ändhållplatserna. En strömavtagare på bussens tak höjs upp mot skenor som levererar ström. Batterierna laddas också vid överföring av bromsenergi och vid den användning av diselmotorn, som kan behöva användas vid körning längre sträckor.

Vi Sverigedemokrater föreslår inte att spårvagnstrafiken i Norrköping ska läggas ner. Vi inser att det finns både ett kulturellt och ett turistiskt värde att den finns kvar, som ett av kännetecknen för vår fina stad. Kanske kan spårvagnstrafiken även vara bra ur ett miljöperspektiv, men då vill vi ha alla korten på bordet. Vi vill se vad kollektivtrafikens olika färdmedel kostar, för att sedan kunna göra de rätta prioriteringarna för en allt grönare kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning där spårvagnstrafikens alla kostnader för Norrköpings kommun jämförs med alternativet busstrafik.

Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: