Motion 26 – Ökad undervisning om kommunismens brott

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 26 (anmäld 11-11-28).

Ökad undervisning om kommunismens brott mot mänskligheten

Jag minns när jag i mellanstadiet fick lära mig om de hemska brott som begåtts när nationalsocialisterna tagit makten i Tyskland under 30- och 40-talet. Jag minns hur vi fick träffa och lyssna på en person som överlevt både koncentrationsläger, arbetsläger och ghetton. Han berättade om de grymheter nationalsocialisterna utsatt honom och andra för, samt om hur nästan all hans släkt och alla hans vänner mördats. Jag minns även boken ”Om detta må ni berätta” som gavs ut till alla elever i slutet av 90-talet av Forum för levande historia.

Forum för levande historia och landets alla skolor har lyckats med att undervisa om nationalsocialismen och ger många skolelever grundläggande och viktig kunskap om vilka brott denna ideologi har utsatt miljontals människor för. Vad skolorna dock inte har lyckats med är att belysa den andra sidan, kommunismens brott mot mänskligheten, som sedan den 21 december 2006 också ska vara en del av Forum för levande historias undervisning.

Antalet människor som dött under och på grund av kommunismens fruktansvärda regimer uppgår till över 100 miljoner enligt alla seriösa och professionella beräkningar. Trots detta får dagens ungdomar inte lära sig lika mycket om dessa som om de nationalsocialistiska hemskheterna.

Det är en skrämmande hög andel elever som idag inte känner till kommunismens mörkaste sidor, vilket med största sannolikhet beror på bristande och vinklad undervisning. Ett exempel på detta är en studie som presenterades år 2007. I studien kände över 90 procent av alla elever inte till Gulag, Sovjetunionens arbetsläger. Om det lades ned lika mycket undervisning som det idag läggs ned på nationalsocialismen skulle det innebära en ökad förståelse för mänskliga rättigheter, demokrati och inte minst kommunismens grymma verklighet.

Vi Sverigedemokrater vill inte att vi politiker ska styra skolan, det är lärarna bättre på. Dock behöver vi vara bättre på att se till att de två politiska ideologierna som orsakat mest lidande i mänsklighetens historia ska tas på lika stort allvar.

Med anledning av ovanstående önskar vi kommunfullmäktige besluta:

Att barn- och ungdomsnämnden samt gymnasienämnden ska garantera att skolorna i Norrköpings kommun ger eleverna en allsidig bild gällande kommunism och nationalsocialism så att undervisningen om kommunismens brott mot mänskligheten är lika omfattande som undervisningen om nationalsocialismens brott mot mänskligheten.

Att Norrköpings kommun aktivt upplyser kommuninvånarna om kommunismens brott mot mänskligheten på samma vis som kommunen upplyser om nationalsocialismens brott genom en intensiv informationskampanj.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: