Motion 28 – Färre fullmäktigeledamöter

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 28 (anmäld 12-01-30).

Minska antalet ledamöter i kommunfullmäktige

I Norrköpings kommunfullmäktige sitter idag 85 ledamöter från åtta olika partier. Detta är både ovanligt och onödigt många i förhållande till befolkningsmängden. Jämför med andra kommuner i tabellen nedan

Kommun       invånarantal ledamöter     Antal ledamöter

per 100 000 invånare

Stockholm – 860 000, 101, 12

Göteborg – 520 000, 81, 16

Malmö – 300 000, 61, 20

Uppsala – 200 000, 81, 41

Västerås – 140 000, 61, 44

Örebro – 140 000, 65, 46

Helsingborg – 130 000, 65, 50

Linköping – 150 000, 79, 53

Norrköping – 130 000, 85, 65

Vid varje fullmäktigesammanträde är många av ledamöterna frånvarande, särskilt hos de större partierna, varpå reserver sätts in bara för att röstetalet ska bli det rätta. En minskning av antalet ledamöter bör därför inte innebära någon minskning av den demokratiska representationen. Då varje parti har ett ansvar att lyssna till sina medlemmar och sympatisörer kommer inte kvalitén i fullmäktige att försämras om antalet ledamöter blir mindre.

Varje fullmäktigestol kostar kommunens skattebetalare runt 16 000-20 000 kronor per år. Med dagens beräkning skulle en minskning av antalet ledamöter från 85 till 65 innebära en besparing på 1,3-1,6 miljoner kronor under nästa mandatperiod.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:

Att antalet ledamöter i Norrköpings kommunfullmäktige ska vara 65 från och med kommande mandatperiod.

Markus Wiechel (SD) Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: