Motion 29 – Handlingsplan mot politiskt våld och hot

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 29 (anmäld 12-01-30).

Handlingsplan mot politiskt våld och hot

De extrema grupperna och inte minst den autonoma vänstern utgör idag kanske det största hotet mot demokratin i Sverige. De har med våld och skadegörelse riktade mot politiska partier, enskilda politiker och företag lyckats tysta och skrämma personer som har en avvikande åsikt. Detta problem är något som inte minst vi Sverigedemokrater har erfarenhet av i flera kommuner. Många av våra medlemmar och sympatisörer har dragit sig från att kandidera eller aktivera sig politiskt av rädsla för repressalier, och exempel som resulterat i tomma stolar finns bland annat här i Norrköping där våra två fullmäktigeplatser tyvärr förblev tomma under förra mandatperioden.

Med slagord och namn som kan tyckas ofarliga försöker de autonoma, odemokratiska och utomparlamentariska grupperna ge ett sken av att de är fredliga och endast vill bekämpa orättvisor eller annat de tycker är fel, vilket gjort att de lyckats växa sig starka och bilda nätverk för sina ljusskygga verksamheter. Allt har skett under tystnad från kommunens och landets ledande politiker. En tystnad från politikernas sida är endast att betrakta som ett samtycke eller ett indirekt stöd för ett odemokratiskt och ociviliserat beteende.

Som politiker är det högst nödvändigt att markera mot alla typer av hot mot demokratin och då ska inte heller den politiska färgen spela någon roll.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun via hemsidan fördömer och informerar kommuninvånarna om grupperingar som kan anses vara ett hot mot den lokala demokratin.

Att en handlingsplan mot hot, våld och trakasserier riktat emot förtroendevalda och deras familjer eller anhöriga ska upprättas.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: