Motion 32 – Inget inköp av kött slaktat genom skäktning

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 32 (anmäld 12-04-23).

Slopande av kött från djur som blivit slaktade genom skäktning

Skäktning är en slaktmetod som är föreskriven inom judendom (kosher) och islam (halal). Djuret avlivas genom att halspulsådrorna skärs av med kniv och därmed förblöder. I Sverige är skäktning tillåten endast om djuret först bedövas.

I djurskyddslagen (SFS 1988:534) finns följande text angående slakt av djur:

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas, skall de skonas från onödigt obehag och lidande.

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är dött.

Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få meddela föreskrifter om undantag från första stycket första meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:326).

Skäktning är förbjudet i Sverige, dock är det fullt lagligt med import av kött från djur slaktade i länder där dessa slaktformer är tillåtna. Vad som dessutom är tillåtet är när djuret som slaktas genom skäktning får en liten bedövning i samband med snittet, men även med denna metod är djurets lidande större än nödvändigt.

Att även den i Sverige tillåtna versionen av skäktning bryter mot djurskyddslagen fastställer även jordbruksverket i en tidigare rapport (Rapport 1992:37) om slakt av obedövade djur:

Den emotionella stress och ångest som djuren sannolikt erfar under den för skäktning nödvändiga infängslingen och fixeringen av huvudet, samt under själva snittet, strider mot denna bestämmelse [läs: djurskyddslagen].

Djurens välmående har inte alltid hösta prioritet, utan endast när det passar oss politiker. Särskilt nu när det tas fram en ny heltäckande kost- och måltidspolicy för Norrköping är det viktigt att tydligt sätta stopp för acceptansen kring barbarisk slakt av djur. Oavsett vad vi människor har för tro måste vetenskapen och djurens välmående alltid gå först.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun vid sina bespisningar ska förbjudas att använda kött från djur som är slaktade genom skäktning.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: