Motion 33 – Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 33 (anmäld 12-04-23).

Riktlinjer för kommunalt finansierad kulturverksamhet

Kultur är mycket viktigt för oss människor och en självklar del i livet som binder oss samman. Olika kulturyttringar kan öppna våra vyer vilket på sikt även skapar möjligheter för kommuninvånare att skapa viktiga framtidsprojekt eller öka livsglädjen.

Det är viktigt för Norrköpings kommun att lyfta fram eller skapa olika kulturprojekt som invånarna kan ta del av. En del av skattemedlen ska användas för att finansiera kulturverksamhet och då inte minst lokalt förankrad kultur, som betyder mycket för dem som står för notan.

Vad som dock är viktigt att tänka på är vilken typ av kultur som mer specifikt ska bekostas med skattepengar och vilken kultur som är värd att satsa på. Den kultur som Norrköpings kommun är med att finansiera bör vara till för en så stor del av kommuninvånarna som möjligt då alla är med och betalar.

Det är en fördel om kommunens satsningar på lång sikt kan fungera som en investering, exempelvis kultur som används för marknadsföring av Norrköping eller dess närområden.

För att kunna stå fast vid att kulturverksamheten ska vara öppen för alla bör den så långt det går vara politiskt neutral. Att med kommunala medel bidra till kultur som förmedlar extrema yttringar, som chockar eller provocerar bör således undvikas.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att kultur- och fritidsnämnden arbetar fram en policy gällande vilken sorts kulturverksamhet Norrköping ska lägga skattepengar på och som gör klart att kommunen eftersträvar att all kommunalt finansierad kulturverksamhet förhåller sig politiskt neutral.

Att policyn klargör att de kommunalt finansierade kulturprojekten ska vara öppna för alla kommuninvånare oavsett kön, ursprung, religion, sexuell läggning eller politisk åsikt.

Att policyn klargör att det vid eventuella kulturyttringar med ett politiskt budskap ska framgå vilket politiskt perspektiv det ses ifrån och att andra synvinklar finns.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: