Motion 34 – Civilkuragepris

Politiska motståndare hävdar ofta att vi skulle vara ett enfrågeparti. I vissa fall påstår dem att vi inte gör något i kommunfullmäktige eller att vi inte är seriösa. Dessa personer kan inte ha mer fel. Som ett led i att visa vad vi gjort sedan valet 2010 avser jag publicera en motion om dagen som lämnats in i Norrköping. Detta är nummer 34 (anmäld 12-05-28).

Belöna kommuninvånare som visat civilkurage

Utan bilder från övervakningskameror eller andra tydliga bevis är det svårt för polisen att lyckas binda brottslingar till olika brott. Vid dessa tillfällen är samhället beroende av vittnen, men om sådana finns är det inte säkert att de ställer upp för att vittna, på grund av rädsla för repressalier. Alla som har ställt upp och vittnat när ett brott har begåtts har gjort en enorm insatts för tryggheten och rättvisan i samhället och de är värda en uppskattning för sitt mod.

I Norrköping finns det skolpersonal eller elever som dagligen främjar god kamratskap, stoppar vandalism och förhindrar mobbning. Det finns de som vid många tillfällen har förgyllt enskilda personers liv mer än vad en utomstående kan ana, och ibland till och med räddat liv.

Få personer inser vilka stordåd de kan göra genom att uppmärksamma relativt enkla saker eller utföra åtgärder då någon blir illa behandlad. Oavsett om dessa hjältar har gjort någon särskilt behjärtansvärd insats inom kommunens verksamheter eller har lyckats hjälpa polisen att lösa brott, så gör de en stor insatts för samhället.

I Norrköping finns idag S:t Olofsmedaljen, Honoris Causa som är en medalj för ”förtjänstfulla insatser för Norrköping.” Denna medalj skulle kunna anses täcka även områden så som civilkurage gentemot andra kommuninvånare, men så är inte fallet och det krävs ett komplement. I likhet med att Norrköpings kommun uppmärksammar duktiga idrottare med olika stipendier bör kommuninvånare som visat civilkurage bli belönade med ett pris för sina goda gärningar.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun visar sin uppskattning för civilkurage genom att inrätta och årligen dela ut civilkuragepris till värdiga mottagare.

Markus Wiechel (SD) Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: