Motion 35 – Subventionerade halkskydd för pensionärer

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 35 (anmäld 12-05-28).

Subventionerade halkskydd för pensionärer

Sju gånger fler människor måste idag besöka sjukhus på grund av en fallolycka än som har varit med om en trafikolycka i Sverige. Det handlar alltså om 300 000 svenskar varje år och är den vanligaste formen av olycka som kan leda till kroppsskada. Under år 2010 dog 1 600 personer som resultat av fallolyckor, vilket kan jämföras med 300 som dog i trafiken.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), en myndighet som arbetar med att utveckla och stödja hanteringen av olyckor och kriser, kostar denna form av olycka samhället 22 miljarder per år. Särskilt äldre personer över 65 år utmärker sig i statistiken över fallolyckor med ett tråkigt utfall och denna form av olyckor ser tyvärr ut att öka. Det är därför ingen slump att det är en större risk att pensionärer skadas allvarligt efter en fallolycka.

Att förebygga denna form av olycka inomhus kan vara svårt, men halkskydd eller broddar under skosulorna minskar avsevärt risken för fallolyckor när det är halt ute. Ur hälsosynpunkt är det viktigt att komma ut i naturen och röra på sig, och ingen ska behöva känna att de måste stanna inne på grund av halkrisk. Med subventionerade halkskydd kan lusten hos äldre att komma ut i den friska luften öka.

På flera håll har problematiken med halka under vinterhalvåret uppmärksammats och såväl kommuner som landsting har fört diskussioner om att införa subventionerade priser på halkskydd och broddar för pensionärer. Åmåls kommun är ett exempel där alla över 65 erbjuds rabatt på halkskydd. Rabatten ligger på 50 kronor per person och det ses som en skadeförebyggande satsning. I Åmål är satsningen en samverkan mellan kommunens styrgrupp för välfärd och folkhälsa samt med teknik- och fritidsförvaltningen. På andra håll har samtal förts mellan pensionärsföreningar och olika apotek för att öka användandet av halkskydd.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en kalkyl över vad kostnaden skulle vara för Norrköpings kommun om halkskydd subventionerades med olika belopp för alla Norrköpingsbor över 65 år.

Att vård- och omsorgsnämnden ser över möjligheten till samarbetspartners eller sponsorer för att i framtiden kunna erbjuda pensionärer subventionerade halkskydd.

Att vård- och omsorgsnämnden får i uppgift att söka kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att gå igenom hur kommunen bäst kan öka säkerheten hos äldre i Norrköpings kommun.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: