Motion 36 – Avlasta polisen i sitt arbete

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 36 (anmäld 12-05-28).

Underlätta polisens arbete med brottsbekämpning

Många hårt arbetande poliser vill inget hellre än att skapa trygghet och ordning i kommunen men begränsas i sitt arbete. I dag ägnar genomsnittligt en polis endast fem minuter per dag åt fotpatrullering. Den mesta tiden går åt till pappersarbete, som någon annan enkelt kunde sköta. Poliserna är drabbade av en tidskrävande byråkrati och kan inte ägna sin arbetstid åt det som de själva helst vill, det verkliga polisiära arbetet med fotpatrullering och brottsbekämpning.

Hedemora Kommun är den första i Sverige att bry sig om det här, efter att ha fört en tät dialog med Länspolisen och fått klartecken från Kammarkollegiet. Under hösten 2012 kommer kommunen att ta över enklare polisiära uppgifter, som utfärdande av pass, tillståndsansökningar, anmälningar, verkställande av delgivningar, ta emot och dela ut hittegods, samt bistå med polisens broschyrer. Allmänhetens tillgång till dessa tjänster kommer att öka med bättre öppettider, och samarbetet mellan polisen och kommunen blir tätare.

I Lomma Kommun har en samarbetsmodell med polisen använts för att underlätta för polisen i sitt arbete, vilket har gett goda resultat. Då flertalet poliser i landet ser positivt på en utveckling av dessa samarbeten har även Sölveborgs Kommun initierat ett prov med samma modell.

En mer synlig polis skapar mer trygghet för kommuninvånarna och det bör ligga i kommunens intresse att inleda ett tätare samarbete med polisen. För ett tryggare Norrköping kan vi likt andra kommuner stötta polisen i sitt arbete, genom att ta över de uppgifter som kan utföras av andra än utbildade poliser.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun inleder ett samtal med Länspolisen om vilka administrativa uppgifter som kommunen i framtiden kan bistå polisen med.

Att kommunen i samråd med Länspolisen, tar fram en plan för hur projektet kan genomföras så snart det går.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: