Motion 38 – Reklam på spårvagnarna

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 38 (anmäld 12-05-28).

Tillåt reklam på Norrköpings spårvagnar

Spårvägen i Norrköping kostar stora summor pengar, inte bara för Landstinget och Östgötatrafiken, utan även för invånarna i Norrköpings kommun då den är betydligt dyrare än busstrafiken. Enligt flera av kommunens tjänstemän kostar spårvägen Norrköpings skattebetalare 45-50 miljoner kronor mer per år än om kommunen hade nöjt sig med att använda bussar.

Detta är kostnader som slår tillbaka mot skattebetalarna när pengar måste skjutas till för den dyra kollektivtrafiken i stället för att exempelvis förbättra villkoren inom vård, omsorg eller skolorna. Östgötatrafiken kan idag inte öka sina intäkter genom reklam på spårvagnarna, på grund av det avtal som finns mellan Norrköpings kommun, som äger fordonen, och Östgötatrafiken.

Allt fler kommuner upptäcker möjligheten att öka intäkterna genom att sälja mediautrymme inom kollektivtrafiken och andra transportmedel, vilket även flera aktörer inom näringslivet gör. Den exponering som kan ske via reklam på spårvagnar skulle ha en hög genomslagskraft, vilket gör det attraktivt för annonsörerna att satsa pengar på.

Det råder inget tvivel om att många resenärer gärna ser mer reklam i spårvagnarna för att kommunen ska ha möjlighet att lägga mer pengar på andra områden eller för att Östgötatrafiken ska kunna sänka sina biljettpriser. Storstockholms Lokaltrafik (SL) gjorde en undersökning 2008 som visade att sju av tio resenärer ville ha mer reklam i tunnelbanan för att sänka biljettpriserna.

Just SL har tagit fasta på möjligheterna att öka intäkterna genom reklam och arbetar med att hitta fler möjligheter till att sälja reklamplatser. Idag genererar reklamen över 100 miljoner kronor om året till SL.

Vi hävdar att kollektivtrafiken och inte minst den dyra spårvägstrafiken ska betala sig självt så långt det möjligtvis går. Kommunen bör visa upp ett vettigt ekonomiskt tänkande genom att erbjuda företag reklam på spårvagnarna, vilket skulle minska underskottet för den kommunala trafiken.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

Att beslutet som tidigare tagits om att inte ha reklam som inte är relaterad till trafiken skall rivas upp och avtalet med Östgötatrafiken ska ändras så att reklam får sättas upp på spårvagnarna i Norrköping.

Att kommunen skall verka för att intäkterna för reklamen går tillbaka till Norrköpings skattebetalare och inte till Östgötatrafiken.

Att reklamen inte får ha ett politiskt budskap eller göra reklam för något politiskt parti.

Markus Wiechel (SD) Ingvar Våxmo (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: