Motion 40 – Rusta upp Himmelstalundsbadet

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 40 (anmäld 12-06-18).

Rusta upp Himmelstalundsbadet

Himmelstalundsbadet i Norrköping är öppet mellan den 2 juni och 17 augusti. Övrig del av året är anläggningen gässens och fåglarnas hemvist, med allt det innebär av nedsmutsning. Inträdet är gratis. Omklädningsrummen blir förhållandevis ofta hårt åtgångna med ibland direkt sabotage och ofta grov nedsmutsning av toaletter. Utanför ingången behövs cykelvakter för att freda de parkerade cyklarna.

Om kommunen tog en liten summa i inträde så kanske det avhåller människor från att gå in för att sabotera eller smutsa ned så grovt. Dessutom blir konkurrensen med Centralbadet mer rättvis, där man idag tar betalt.

Vad gäller öppettiderna så verkar det direkt slösaktigt med skattemedel att hålla stängt en fin anläggning, som ju måste underhållas i vilket fall, så stor del av året. Ofta är det tillräckligt varmt för att bada långt innan den 2 juni och även efter den 17 augusti. Förlänger vi öppettiderna och ökar tillgängligheten genom en närliggande busshållplats så byter vi ut gästerna från gäss till människor och med en liten inträdesavgift kan det även skapa arbetstillfällen. Inte bara finns det en närliggande strand vid Motala ström, det finns även en stor gräsmatta och en stor bollplats. Potentialen att göra hela anläggningen till något bra för Norrköping får inte kastas bort och därför kan privata aktörer få fria händer att skapa ytterligare aktiviteter för att utnyttja anläggningen till max.

Lönerna till de projektanställda ungdomarna, som till en början är så låga som möjligt för att möjligheten till ett arbete överhuvudtaget ska existera, finansieras på sikt genom inträdet till anläggningen. Med andra ord så ger kommunen en chans till självförsörjning för flertalet ungdomar samtidigt som anläggningen, genom självfinansiering, slipper bli nedgången.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att införa en inträdesavgift på Himmelstalundsbadet för att finansiera anställningen av arbetslösa ungdomar som kan sköta och driva verksamheten.

Att om möjligt och lönsamt hålla Himmelstalundsbadet öppet året om.

Att placera en busshållplats i anslutning till Himmelstalundsbadet.

Att den gamla badplatsen/sandstranden vid Motala ström i anslutning till Himmelstalundsbadet öppnas igen.

Cornelia Dahlberg (SD)   Lennart Isaksson (SD)    Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: