Motion 41 – Närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 41 (anmäld 12-06-18).

Inför närvaro- och yttranderätt för motionärer vid beredning

När en motion ska beredas i kommunens nämnder eller i kommunstyrelsen är det inte alltid självklart att motionären får stå till svars för sin motion eller har någon som kan tala för motionen. Motionären får idag hoppas på att ledamöterna i berörd nämnd eller i kommunstyrelsen har full förståelse för vad som föreslås. Motionärens synsätt borde vara en viktig del av processen i framtagandet och genomgången av nya idéer.

Rent demokratiskt är det också viktigt att så många åsikter som möjligt ska få komma till tals, särskilt motionsförfattarens åsikter under beredningen. Som motionär kan man idag endast se protokollen efter möten, men tyvärr inte de argument som lyfts fram under beredningen. Dagens system innebär att ledamöter som inte har någon bakgrundsbild till motionen får en ofullständig bild av de ärenden som tas upp. Det spelar i det här fallet ingen roll om motionären i fråga har en partivän närvarande under beredningen eller inte.

Om en motionär likt många andra kommuner får närvaro- och yttranderätt vid aktuella sammanträden skulle det innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i Norrköping. Detta kan även korta ned den debatt som senare väntas i kommunfullmäktige.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunens nämnder.

Att närvaro- och yttranderätt skall garanteras minst en aktuell motionär vid beredning av en motion i kommunstyrelsen.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: