Motion 43 – Brottsförebyggande projekt riktat mot unga

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 43 (anmäld 12-08-27).

Brottsförebyggande projekt riktat mot unga

Trots 3000 nya poliser under alliansregeringen lyckas inte polisen lösa fler brott än tidigare. Otryggheten bland kommuninvånarna har ökat, och gängkriminaliteten så som skjutningarna vid Deli, Saliga Munken eller Söder Tull har blivit allt mer påtaglig även inne i centrum. Det råder inget tvivel om att något har gått snett och att det inte görs tillräckligt för att förebygga den växande kriminaliteten som dessutom sträcker sig allt lägre ned i åldrarna.

I kombination med tidigare SD-förslag som att minska polisens byråkrati genom att kommunen tar över delar av polisens nuvarande sysslor och sätta upp fler övervakningskameror har Norrköpings kommun en möjlighet att visa framfötterna. Kommunen kan stötta de myndigheter eller organisationer som idag arbetar emot den växande kriminaliteten/otryggheten genom ett nytt projekt – riktat mot barn.

Projektet går ut på att alla ärenden som gäller personer under 15 år som misstänks för att ha begått brott skickas till ett samordningsprojekt som vi kan kalla PX (projekt X). PX undersöker om personen i fråga förekommer inom socialtjänsten och inom 24 timmar efter polisanmälan kontaktas barnets vårdnadshavare som erbjuds samtal med PX samt representanter från polis, åklagare och socialtjänst.

Under samtalet kan polisen informera om rättsliga implikationer av brottet samt om de konsekvenser det skulle ha haft om personen varit straffmyndig. Vid behov kan möte med personal från räddningstjänsten användas för att samtala om allvaret från deras perspektiv. Representanter från exempelvis Unga KRIS eller andra organisationer som hjälper tidigare kriminella tillbaka till samhället kan berätta som sina erfarenheter. Efter detta får socialtjänsten ta vid för att i enrum med den brottsanmälde, under ett avslappnat samtal, gå igenom uppväxten och bakgrunden. Samtal som dessa används bland annat av den norska polisen som kallar det bekymringssamtal och även har börjat användas i svenska Örnsköldsviks kommun.

Målsättningen med projektet är att så tidigt som möjligt uppmärksamma tendenser till ett kriminellt beteende. Därefter skall Norrköpings kommun i samarbete med olika myndigheter och organisationer erbjuda stöd till såväl barnet som barnets vårdnadshavare för att stoppa en negativ utveckling. Liknande projekt har förts i exempelvis Skärholmen och Linköping och statistiken i båda dessa kommuner har pekat på att det varit lyckat.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun utreder möjligheten att verkställa ett projekt uppbyggt i likhet med den modell som föreslagits i motionen samt ansöker om att få ekonomiskt stöd från brottsförebyggande rådet för att finansiera projektet och en efterföljande utvärdering.

Att Norrköpings kommun inför möjlig projektstart söker inspiration och samarbete med andra organisationer eller myndigheter som har erfarenhet av att arbeta brottsförebyggande.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: