Motion 44 – Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 44 (anmäld 12-08-27).

Stopp för kommunalt finansierad modersmålsundervisning i förskolan

I Norrköpings kommun ökade andelen barn i förskolan med annat modersmål än svenska från 23 procent till 31 procent under år 2009. Hur det ser ut idag kan man bara spekulera kring, men ingen bör vara förvånad om det skett en kraftig ökning. Enligt ett flertal prognoser ökar antalet barn som väljer modersmålsundervisning. Redan idag utnyttjas detta av cirka 60 procent av eleverna med rätt till utbildningen i grundskolan. I takt med att fler barn med annat modersmål än svenska kommer till Norrköping lär denna trend fortsätta.

I internationella klasser är handledning i samband med modersmålsundervisning vanligt förekommande och en elev i dessa klasser kostar i genomsnitt ca 40 procent mer än elever i övriga grundskolan. Detta innebär givetvis att det också blir dyrare för kommunen att driva skolorna och förbättra kvalitén på andra områden.

Ett vanligt förekommande argument för modersmålsundervisningen är att goda kunskaper i modersmålet är en förutsättning för att elever med ett annat ursprung bättre ska kunna klara av undervisningen i svenska och andra ämnen. Detta är dock djupt ifrågasatt, bland annat av Gisela Håkansson som är professor i allmän språkvetenskap samt av lärarnas riksförbund i Stockholm.

Det har dessutom visat sig att det i ämnena läsning, naturkunskap och matematik, inte finns några påvisbara skillnader i kunskaper mellan de invandrarelever som fått modersmålsundervisning och de som inte fått det efter studier i Danmark där modersmålsundervisningen successivt har avskaffats i olika kommuner.

Vi Sverigedemokrater är dessutom emot all form av särbehandling eller kvotering. Därför ser vi också problematiken med att man redan i förskolan skiljer ut invandrarbarn ifrån svenska barn, vilket man gör i några av kommunens förskolor. Modersmålsundervisningen kan omöjligen förbättra nyanländas anpassning till det svenska samhället och denna verksamhet kan snarare förstärka barnens invandraridentitet vilket skapar segregation. Vår förhoppning är att alla, oavsett varifrån man kommit från början, slipper utanförskap och i slutändan blir en del av den gemensamma svenska identiteten.

All politik handlar om prioriteringar. Modersmålsundervisningen bidrar till att underminera den gemensamma identiteten i samhället och den pedagogiska nyttan med verksamheten står inte i rimlig proportion till dess kostnader. Det finns också starka skäl till tvivel om dess nytta då det riskerar skapa rotlöshet bland förskoleeleverna. Vill en familj att deras barn ska genomgå modersmålsundervisning är det upp till dem, men då får de också stå för notan och inte vänta sig att skattebetalarna ska stå för kalaset.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta:

Att ingen hemspråks- eller modersmålsundervisning skall ske på skattebetalarnas bekostnad i Norrköping kommuns förskolor.

Markus Wiechel (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: