Motion 46 – Utökat antal praktikplatser

Som ett led i att visa vad vi Sverigedemokrater gjort i kommunfullmäktige i Norrköping sedan valet 2010 avser jag successivt publicera våra motioner här. Detta är nummer 46 (anmäld 12-12-17).

Utöka antalet praktikplatser inom Norrköpings kommun

Kommunen är den största arbetsgivaren i Norrköping. Detta innebär att Norrköpings kommun också har ett brett utbud av olika typer av jobb. Särskilt i en tid då Norrköping har länets högsta arbetslöshet vill det till att så många som möjligt av de arbetslösa kommuninvånarna får en möjlighet till sysselsättning då det på sikt tenderar att öka chansen till ett framtida jobb.

Arbetsmarknaden består idag av ett ökat antal timanställda, underentreprenörer och konsulter. Många branscher i det privata näringslivet är idag ointresserade av att erbjuda praktikplatser då de blir alltmer beroende av exempelvis underleverantörer. Det kan med andra ord vara svårt för vissa ungdomar att erhålla en adekvat praktikplats, och många vill inget hellre än att få in en fot i arbetslivet.

Som kommunens största arbetsgivare inhandlar Norrköpings kommun årligen varor och tjänster för enorma belopp. För varje inköp måste kommunen göra en upphandling enligt de regler som styr den offentliga upphandlingen. Här har Norrköpings kommun en möjlighet att öka sysselsättningen genom att vid varje upphandling, där det är lämpligt, skriva in särskilda villkor i kravspecifikationen att utförare skall erbjuda praktikplatser.

Flertalet studier visar att livsglädjen tenderar att öka om man är sysselsatt och känner sig behövd av samhället. Kommunen gör idag alldeles för lite för att utnyttja den enorma potential som finns att utbilda arbetslösa i olika uppgifter som behövs. I och med denna motion ska ingen kommuninvånare i Norrköping behöva gå utan praktikplats.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att Norrköpings kommun vid lämpliga arbeten utförda av kommunens personal också erbjuder praktikplatser.

Att Nämnder och förvaltningar uppmanas att i upphandlingar som genomförs av kommunen och/eller upphandlingscenter, utnyttja möjligheterna att som särskilda kontraktsvillkor ställa krav på att utförare skall anordna praktikplatser när så är lämpligt.

Att utreda hur Norrköpings kommun kan öka antalet praktikplatser och uppmuntra olika aktörer intom näringslivet till detta.

Markus Wiechel (SD) Cornelia Dahlberg (SD)

Kommentarer inaktiverade.

%d bloggare gillar detta: